Dom
zdravlja

Sažetak

Financijska potpora iskorištena je za nabavu medicinske opreme za reanimaciju.