Dom
zdravlja

Sažetak

Donirana sredstva iskorištena su za nabavu medicinske opreme za stomatološku ordinaciju.