Dom zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije

Sažetak

Financijska potpora iskorištena je za nabavu potrebnih pomagala za oftalmološku ordinaciju u Sinju, što će doprinijeti kvalitetnijem zbrinjavanju stanovnika Sinjske krajine.