Dom zdravlja
Virovitičko-podravske županije

Sažetak

Dodijeljena financijska potpora iskorištena je za nabavu suvremene medicinske opreme za ovaj Dom zdravlja koji obavlja svoje poslovanje na 23 lokacije u cijeloj županiji.