Društvo za pomoć
osobama s invaliditetom Golubovi

Sažetak

HT donacijom podupire razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi te osiguranje kvalitetnih bolesničkih kreveta djeci i mladima s invaliditetom. Korisnici projekta su mlade, bolesne i nepokretne osobe te članovi njihovih obitelji kao i pojedinci koji volontiraju.