KBC Sestre milosrdnice
Klinika za dječje bolesti

Sažetak

Financijska potpora za nabavu opreme u svrhu kvalitetnijeg liječenja na zavodu za hematologiju i onkologiju.