Opća
bolnica

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je za nabavu 12-kanalnog EKG uređaj Quinton Atria 6100, uključujući najnoviju tehnologiju koja omogućava najvišu razinu kliničke izvedbe. Uređaj daje visoko kvalitetne, točne i vremenski egzaktne EKG nalaze koji su od kritične važnosti za skrb o pacijentu, a kupnjom uređaja smanjit će se vrijeme čekanja na pretragu.