Plivački klub
Natator

Sažetak

Financijska potpora za nabavu opreme za program smanjivanja broja neplivača djece i mladih s posebnim potrebama. Cilj je terapijskim pristupom potpomoći habilitaciji dojenčadi u najranijoj dobi (od 6 mjeseci do 3 godine) i osposobiti ih za što kvalitetniji i funkcionalniji život te postići psihičku prilagodbu na vodu. Time se ubrzava kognitivni proces svladavanja motoričkih vještina.