Udruga slijepih
Vukovarsko-srijemske županije

Sažetak

Donacija je iskorištena za nabavu tifloloških pomagala - elektroničkih povećala za slabovidne. Programom se želi pomoći srednjoškolskoj djeci i omogućiti im razvoj u skladu sa suvremenim obrazovanjem kako bi im se u budućnosti omogućila samostalnost i zapošljavanje.