Udruga
Sv. Vinka Paulskog

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je programu skrbi o siromašnima, a sredstva su iskorištena za nabavu kombi vozila koje se koristi za podjelu pomoći potrebitima.