Udruga za autizam
POGLED

Sažetak

Financijska potpora za adaptaciju centra za autizam u svrhu rane intervencije i brzog uključivanja djece u program rehabilitacije kojim se postižu odlični rezultati. Sredstva su iskorištena za adaptaciju prostora Udruge.