UHMP

Sažetak

Dodijeljena financijska potpora iskorištena je za nabavu medicinske opreme; boce za medicinski kisik i regulatore tlaka.