Zagrebačko savjetovalište
protiv nasilja djece i mladih Luka Ritz

Sažetak

Financijska potpora dodijeljena je projektu "Ajoj!" koji se bavi pružanjem psiho-socijalne, savjetodavne, edukativne i informativne pomoći djeci, mladima i roditeljima u problemima vršnjačkog nasilja, odrastanja i odgajanja te poticanja korisnika na aktivno uključivanje u prevenciju nasilja djece i mladih. Donirana sredstva će se koristiti za nabavu edukacijskog materijala i profesionalnu pomoć.