Hrvatski
DX klub

Sažetak

Sredstva su donirana projektu ARISS (Amateur Radio on the International Space Station - amaterska radioveza s Međunarodnom svemirskom postajom) koji omogućava radioamatersku vezu s međunarodnom svemirskom postajom. Kontakt s astronautima ostvarili su učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića iz Zagreba, a realizaciju projekta koordinirala je NASA, zajedno s Međunarodnom radioamaterskom unijom (IARU).