Hrabri
telefon

Voditelj projekta

Hana Hrpka, prof. psihologije

Sažetak

HRABRI ČUVARI – NE ZA NASILJE

Za razliku od nasilja među vršnjacima "licem u lice", „cyberbullying“ ima snažnije posljedice jer se radi o pisanoj riječi, koja ostaje na Internetu dostupna velikom broju djece istovremeno, brže se prenosi od djeteta do djeteta,a sam nasilnik najčešće ostaje anoniman. Pritom je mogućnost da se takvo nasilje izbjegne vrlo mala. Školski djelatnici, iako ne odobravaju nasilje među vršnjacima putem Interneta, često su zbunjeni te ne poduzimaju ništa jer se nasilje događa izvan školskog okruženja. Za učenike za koje se smatra da su u rizičnoj skupini za probleme u ponašanju, postoji najveći rizik da postanu dijelom neprikladnih virtualnih aktivnosti. Nastavnici bi trebali prepoznati mogućnost da će učenik koji ne osjeća pripadnost školskoj zajednici tražiti„online“ zajednicu koja će iskoristiti njegovu usamljenost i osjećaj disfunkcionalnosti. Pomaganje učenicima da se osjećaju povezanima i voljenima u domu, školi i zajednici dobiva još više na važnosti uočavanjem mogućnosti da ih izostanak povezanosti i brige čini ranjivim na Internetu (Buljan Flander isur., 2006b).

Bullying (zlostavljanje vršnjaka) se kroz povijest nije smatralo problemom kojem je potrebno posvetiti pažnju, dapače, smatralo se temeljnim i normalnim dijelom djetinjstva. Danas je percepcija ovog problema promijenjena i zlostavljanje u školama se smatra ozbiljnim problemom kojem se mora posvetiti pažnja. Bullying može biti fizičke naravi pa obuhvaćati ponašanje kakvo je, primjerice,udaranje, udaranje šakom, pljuvanje, ili može biti zastrašujući govor  koji se koristi verbalnim napadima, podrugivanjem,ismijavanjem, sarkazmom i iskaljivanjem na drugoj djeci, a tome ne prethodi provokacija ili svađa. Uključuje najmanje dvoje ljudi, počinitelja i žrtvu.Ipak, velik broj ljudi može biti uključen na indirektni način, kao publika.Takvi, pasivni promatrači mogu biti učenici koji svjedoče bullyingu, ali ostaju postrani. Isti se najčešće boje da će, ako se upletu, postati slijedeća žrtva.Osjećaju se bespomoćnima i pokazuju znakove gubitka samopoštovanja i samopouzdanja.

Noviji oblik bullyinga je cyberbullying, koji koristi raznovrsni raspon danas dostupnih tehnologija. Cyberbullying je, sve većom i učestalijom, neizbježnom upotrebom društvenih mreža poput facebooka, e-mailova, sms-ova, chatanja, kamera namobilnim telefonima i web stranica isplivao kao novo sredstvo za bullying djece počinitelja. Metode uključuju primjerice otvaranje grupa na facebooku koje pozivaju na mržnju ili iskazuju mržnju prema nekom djetetu, te slanje adrese te grupe drugima, pozivajući ih da komentiraju ili „lajkaju“, a zatim i shareaju (podijele sa svojim prijateljima) dalje. Dakle, moguće je da u manje od sat vremena sva djeca iz razreda pa čak i škole vide sramotan sadržaj o određenom djetetu. Također, jedan od oblika cyberbullyinga su i slanje ponižavajućih poruka na mobilne telefone, koje učenici pokazuju jedni drugima, slanje prijetećih mailova ili proslijeđivanje povjerljive poruke svim kontaktima iz adresara, na taj način javno ponižavajući pošiljatelja. Cyberbullying se može provoditi i pri isključivanju nekoga iz komunikacije. Dijete od ovakvih oblika zlostavljanja ne može pobjeći da bi to zaustavilo, a broj svjedoka je puno veći nego kod bullyinga, što dodatno može izazivati sram i osjećaj bespomoćnosti kod zlostavljanog djeteta.

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabri telefon proveli su 2004. godine na uzorku od 4000 djece istraživanje o iskustvima djece prilikom korištenja Interneta.Glavni cilj istraživanja je utvrditi prevalenciju izloženosti djece nepoželjnom seksualnom materijalu na Internetu, ispitati kojim putem su izloženi tom sadržaju te reakcije djece.

Podaci dobiveni istraživanjem ukazuju da djeca koja intenzivnije koriste Internet, te čije su aktivnosti više istraživački usmjerene, u većem su riziku za izlaganje nepoželjnom seksualnom sadržaju. Nadalje, zabrinjavajući je postotak djece koja koriste Internet bez nadzora roditelja ili drugih  odraslih osoba. Rezultati istraživanja pokazuju da su iskustva djece u Hrvatskoj u primanju neprimjerenih i pornografskih sadržaja dobivenih putem e-mail poruka te emocionalnih reakcija približna su rezultatima američkih istraživanja.

Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da je potrebna daljnja edukacija djece i roditelja o mogućnostima koje pruža Internet, ali i opasnostima i načinima samozaštite djece prilikom korištenja kompjutera i Interneta, što je jedan od ciljeva projekta u okviru kojeg je provedeno istraživanje.

Istraživanje Hinduja i Patchin iz 2010. pokazuje da su mladi koji doživljavaju bullying ili zlostavljaju vršnjake u povišenom su riziku za suicidalne misli, pokušaje i same suicide. Iskustvo bullinga (i žrtva i nasilnik) doprinosi depresiji,smanjenom samovrednovanju, beznadnosti i usamljenosti. Javlja se fenomen cyberbullicida – suicid neizravno ili izravno potaknut iskustvima sa online agresijom. Najčešća forma cyberbullyinga je postanje online informacija o žrtvi sa svrhom ismijavanja (23,1%) te primanja e-maila uznemirujućeg sadržaja od poznate osobe (18,3%). Svaka međuvršnjačka agresija koja se ispitivala povećava rizik pokušaja suicida – žrtve cyberbullyinga 1,9 puta u većem riziku za pokušaje suicida, a nasilnici 1,5 puta više od onih koji nemaju iskustvo cyberbullyinga.

Važno je upoznati i djelatnike škola i djecu s posljedicama cyberbullyinga ali i koracima koje mogu poduzeti da svoju zajednicu učine sigurnijom.

Osnovni ciljevi projekta

Savjetovati nastavnike omogućnostima škole u zaštiti djece i stručno ih podržati u slučaju potrebnih intervencija.

Plan aktivnosti

ODRŽAVANJE EDUKACIJE (TRENINGA TRENERA) ZA NASTAVNIKE SUPERVIZORE

Edukacija će se održati u prostoru velike predavaonice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba od strane stručnjaka Hrabrog telefona i stručnih suradnika iz Poliklinike.

U jednodnevnom intenzivnom treningu trenera, nastavnike će se upoznati s osnovnim pojmovima cyberbullyinga, simptomima kod djece koja su žrtve, problematikom djece počinitelja ali i djece svjedoka, a zatim ih upoznati i s mogućnostima škole u prevenciji, intervenciji, sustavom zaštite,te preporučenim protokolom u slučaju prepoznavanja problema. Nastavnici supervizori dobit će detaljan plan djelovanja koji će implementirati u svoju školu. Također, dobit će i stručne materijale koje će koristiti u edukaciji djece Čuvara u svojoj školi.

Škola dobiva i kontakt osobu na Hrabrom telefonu koja je zadužena za koordinaciju i savjetodavnu pomoć u samoj provedbi projekta.

 

ODRŽAVANJE FOLLOW UP SUSRETA ZA SUPERVIZORE

Za Supervizore ćemo osigurati stručne susrete za podršku i provjeru statusa u školi tijekom svakog mjeseca. Ukoliko se pri provođenju projekta jave određeni problemi i poteškoće isti će se pokušati riješiti na ovim susretima. Ovi susreti odvijat će se putem online komunikacije (putem programa za videopozive).

SAVJETODAVNA POMOĆ – HRABRI CHAT

Ovaj segment projekta smatramo jako važnim iako nije direktno povezan sa edukacijom djece za korištenje modernih tehnologija i zaštite na internetu, ali njegova vrijednost proizlazi iz toga što djeci omogućava kontinuiranu podršku u slučaju nedoumica ili prepoznatih problema u njihovoj zajednici. Ovaj oblik pomoći dostupan je svaki radni dan.

POSEBNO KREIRANE PLAĆENE OBJAVE ZA FACEBOOKU

Hrabri telefon će u vrijeme trajanja projekta kreirati 4 posebno osmišljene objave na facebooku sa svrhom promocije projekta kroz podizanje javne svijesti o cyberbullyingu, namijenjene odraslim osobama i njihovoj svijesti o ovom problemu.

 

 

IZRADA POSTER PREZENTACIJE PLANA ZAŠTITE U ŠKOLI ZA SVAKU SURADNIČKU ŠKOLU – RADIONICA (DJECA I NASTAVNICI)

Nakon edukacije nastavnika Supervizora te edukacije djece Čuvara, djeca će izraditi poster zasvoju školu, koji će sadržati podatke namijenjene svoj djeci – kome se i kada mogu obratiti (imena djece Čuvara i nastavnika Supervizora, broj Hrabrog telefona).

ZAVRŠETAK I EVALUACIJA PROJEKTA

 

Vrednovanje ovog pilot projekta provodi koordinator, a u njoj sudjeluju djeca Čuvari i nastavnici Supervizori.

Škola nakon završetka provedbe projekta dobiva potvrdu Hrabrog telefona  – ZONA SIGURNIJEG INTERNETA.

Očekivani rezultati

OČEKIVANI REZULTATI:

Ovaj projekt je zamišljen kao pilot u trajanju od jedne školske godine (2013/14) kojibi se prvo proveo u Zagrebu, a zatim proširio i na ostale gradove u Hrvatskoj.

- educirano 20 stručnih suradnika u školama koji dobivaju status Supervizora (pedagog, psiholog, profesor informatike ili druginastavnik) - održano 6 školskih sati edukacije za nastavnike Supervizore

- održana 4 online supervizijska follow-up susreta za Supervizore

- educirano 160 djece učenika koja dobivaju status Hrabrih Čuvara (20 osnovnih škola suradnika Hrabrog telefona po 8 učenika) – održana 4 školska sata edukacije od strane Supervizora

Smatramo da će djeca –sudionici projekta nakon provedbe ovog pilot projekta  biti osnažena i osviještena na brojnim područjima važnima za njihov rast i razvoj, a prvenstveno  u pogledu odnosa s vršnjacima, razumijevanja vlastitih odgovornosti i moći u zaustavljanju nasilja te koncepta altruizma, a sve kroz razumijevanje opasnosti koje su moguće korištenjem interneta, utjecaja bullyinga,zlostavljanja putem interneta i izolacije vršnjaka u školi. Oni će biti izvor pomoći u svojoj zajednici prateći što se s drugom djecom događa, te, kada primijete problem, znat će točno kako reagirati i što poduzeti. Time ćemo pozitivno  utjecati i na razvoj kasnijih odnosa s vršnjacima te međuljudskih odnosa u odrasloj dobi uključene djece.

Također, čitava školska zajednicadjece sudionika ovog pilot projekta dobit će relevantne informacije o projektu i ulozi djece Čuvara. Djeca sudionici projekta i njihovi nastavnici Supervizori širit će informacije i iskustva koja su dobila sudjelujući na aktivnostima međuvršnjake, ali i zaposlenike škole.

Potrebna sredstva

Proračun prijedloga projekta

Koordinator projekta, udio u bruto plaći, 1000knX12mjsc.

12 000

Postavljanje objava putem fb stranice organizacije, 6250knX4objave

25 000

Grafički dizajn objava putem fb stranice, procjena prema dosadašnjem iskustvu

1 000

Održavanje predavanja za nastavnike, plaćanje prema ugovoru o djelu, 6predavanjaX375kn

2 250

Održavanje on-line supervizije,  plaćanje prema ugovoru o djelu, 4supervizijeX1000kn

4 000

Naknada za održavanje programa za chat, chat computing, prema dosadašnjem iskustvu

1 600

Tisak edukativne brošure „Dijete na internetu“, 4knx2200 kom

8800

Nabavka uredskog materijala za potrebe provedbe projekta, procjena

1 000

Nabavka prijenosnog računala za potrebe provedbe projekta, procjena

5 000

UKUPNO

60650kn