Hrvatska gorska služba spašavanja
stanica Delnice

Voditelj projekta

Goran Zaborac

Sažetak

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) stanica Delnice djeluje na području Gorskog kotara već 42 godine spašavajući živote ljudi i imovinu. Među brojnima kojima smo pomogli je i domicilno, pretežno staračko stanovništvo, koje živi u najšumovitijem i najbrdovitijem dijelu naše zemlje,rašireno u preko 160 naselja, sela i zaselaka (neki i sa samo jednim stanovnikom), koji su tijekom duge goranske zime često danima odsječeni od svijeta i u slučaju zdravstvenih ili nekih drugih problema treba se kroz snijeg probijati do njih. Također, spašeni su mnogi turisti, planinari i rekreativci,koji privučeni ljepotom našeg kraja, dolaze uglavnom na aktivni i rekreativni odmor. Te aktivnosti nose sa sobom i povećani rizik od ozljeda ili gubljenja orijentacije.Navodimo neke od njih: planinarenje, gljivarenje, skijanje, turno skijanje,penjanje po stijenama, špiljarenje, brdski biciklizam, paragliding, rafting,canonying i ostale aktivnosti koje već zbog same konfiguracije terena na kojima se obavljaju mogu biti rizične. Često puta spašavali smo i domaće životinje i kućne ljubimce. Naša je misija i aktivnost izravna potpora naporima turističkih djelatnika za povećanjem broja gostiju, koje danas sve više privlače već navedene aktivnosti. Mi smo jamac sigurnosti tih gostiju i oslonac na koji se može računati u slučaju kada stvari krenu neželjenim tijekom. I naša preventivna djelatnost doprinosi značajnom smanjenju rizika kod takvih aktivnosti, a obavezno pratimo sva masovnija događanja, pohode i manifestacije.U kriznim situacijama (elementarne nepogode, potresi, poplave, ekstremno visoki snježni nanosi i sl.), zajedno s drugim interventnim službama djelujemo prispašavanju ljudi i imovine i otklanjanju posljedica.

Kroz tih 42 godine nismo imali vlastiti prostor za smještaj opreme, vozila, školovanje, uvježbavanje i sastanke. Uvijek smo bili raštrkani na nekoliko lokacija po iznajmljenim ili ustupljenim (čak i privatnim) garažama i spremištima, što je umanjivalo našu efikasnost, brzinu odaziva i spremnost.

Ove smo godine konačno, zahvaljujući pomoći lokalne zajednice, Županije Primorsko-goranske i HGSS-a, uspjeli kupiti staru, ali nama odgovarajuću kuću, sa dvije garaže i radionom, odgovarajućim prostorom za spremište opreme i sastanke te dovoljno velikim dvorištem.

Kupovina te kuće bila nam je financijski puno isplativije i brže rješenje od gradnje novog objekta (koje bi vjerojatno i financijski bilo neizvedivo), ali nam nije više ostavilo financijskog prostora za minimalne adaptacije i prilagodbe koje bi trebalo napraviti da bi objekat  potpuno prilagodili našim potrebama. Pri tome se rukovodimo ne samo postojećim propisima o energetskoj učinkovitosti objekata, već želimo ići i korak dalje (kada se već radi adaptacija) i podići energetsku učinkovitost objekta i iznad trenutno važećih propisa kako biznačajno smanjili troškove održavanja objekta (grijanje, hlađenje), emisije stakleničkih plinova i štetnih sastojaka, a time i racionalnije koristili sredstva koja su nam na raspolaganju (odnosno usmjerili ih u školovanje kadrova i nabavku i održavanje prijeko potrebne opreme). U perspektivi se nadamo da bi, ako kroz nekoliko godina realiziramo projekat do kraja, postigli da nam objekat ne bude financijski teret, već da pokriva sam sebe (ako ostvarimo ciljeve energetske učinkovitosti objekta i realiziramo plan o instaliranju solarne elektrane na južnu stranu krova). Mislimo da bi takav objekat mogao biti ogledni i za druge stanice HGSS-a u Hrvatskoj, kao i za mnoge udruge i društvene organizacije kao primjer racionalnog raspolaganja resursima i energijom i energetske učinkovitosti.

Osnovni ciljevi projekta

-prilikom adaptacije objekta težiti postizanju što veće energetske učinkovitosti korištenjem suvremenih materijala i saznanja o tome

-povećanjem energetske učinkovitosti objekta doprinijeti smanjenju emisije CO2 , stakleničkih plinova i štetnih produkata izgaranja fosilnih goriva

-zamjenom energenta za grijanje (lož-ulje) ekološki prihvatljivijim energentom (peleti, biomasa, drvo) kojim obiluje Gorski kotar i koji je CO2 neutralan ostvariti gore navedene ciljeve i smanjiti trošak za grijanje

-u perspektivi , realizacijom instaliranja solarne elektrane na južnu stranu krova postići „samodostatnost“ objekta, odnosno da troškovi struje, vode, komunalija i grijanja budu pokriveni kroz prihode od solarne elektrane (ovdje je značajno da rashodi, naročito najveća stavka kao što je grijanje i struja budu što manji zahvaljujući energetskoj učinkovitosti objekta)

Plan aktivnosti

1.Faza

-rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja koja uključuje zamjenu neučinkovitog kombiniranog, 30 g. starog kotla na lož-ulje suvremenim kotlom visoke učinkovitosti na pelet, biomasu ili drvo

-po potrebi zamjena postojećih radijatora suvremenim i visoko učinkovitim radijatorima  s termostatskim ventilima

-ugradnja odgovarajuće regulacijske automatike s vanjskim osjetnikom i četveroputim reguliranim miješajućim ventilom

-po potrebi ugradnja odgovarajućih spremnika topline

-rekonstrukcija elektroinstalacije (pretežno rasvjete) sa zamjenom klasičnih žarulja štednima i fluo-cijevima kao energetski povoljnijim rješenjem

2.Faza

-zamjena kompletne vanjske stolarije (postojeća: drveni prozori krilo na krilo, obično staklo,proizvedena 70-tih g. prošlog stoljeća) prozorima drvo-aluminij ili PVC s troslojnim Low-E  staklom Uw boljeg od 1,1, kao i ulaznih vrata i garažnih vrata sličnog koeficijenta

3.Faza

-obnova fasade na način da se postavi termoizolacijska fasada (min. 10 cm EPS ili mineralna vuna), demontaža i ekološko zbrinjavanje obloge zapadnog fasadnog zida (trenutno salonitne ravne ploče-eternit) te postavljanje termo fasade i na taj zid

4.Faza

-rekonstrukcija krovišta sa izmjenom pokrova (trenutno falcani pocinčani lim), postavljanje izolacije od min. 20 cm mineralne vune i montaža solarnih panela na južnu stranu krovišta (po ugovoru s odgovarajućim investitorom) kako bi se dobila solarna elektrana od cca 10-14 Kw za isporuku  struje u elektroenergetski sustav po poticajnoj cijeni

5.Faza

-nabava i montaža toplinske pumpe („dizalice topline“) koja bi koristila toplinu okolne zemlje (vrt 400 m2) za zagrijavanje objekta u prijelaznim razdobljima (jesen-proljeće) i predgrijavanje medija za sustav centralnog grijanja

Očekivani rezultati

-očekujemo da bi već realizacijom prve faze projekta postigli osjetljive uštede u gorivu (i financijski mjerljive) za zagrijavanje objekta kao i kod potrošnje struje

-smatramo da bi sam komfor korištenja objekta bio podignut na višu razinu

-već nakon realizacije prve faze bilo bi moguće omogućiti korištenje dijela objekta (sala za sastanke, video-projekcije i prezentacije) i drugim udrugama s našeg područja za njihove potrebe, kao i firmama uz naplatu, čime bi se dijelom mogli pokriti troškovi grijanja i struje

-sam objekat značajno bi utjecao na ekološku svijest u našoj okolini i poticao i druge udruge, organizacije i pojedince na djelovanje u pravcu energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.Smatramo da bi to mogao postati model promišljanja i djelovanja u zajednici na svim razinama, naročito u javnim ustanovama i udrugama koje financiraju porezni obveznici – kod adaptacije objekata težiti što većoj energetskoj učinkovitosti i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, čime se smanjuju troškovi na teret proračuna i daje primjer racionalnog djelovanja.

Potrebna sredstva

-za realizaciju prve faze projekta planiramo da bi bilo potrebno cca 100 000kn, od kojih bi dio nastojali pokriti vlastitim sredstvima  (cca 20 000 kn, što planiramo zaraditi radovima na visinskim poslovima), dok bi 80 000 kn iskoristili iz sredstava donacije

-za realizaciju daljnjih faza projekta kandidirali bi se idućih godina za donacije na tom području, a nastojali bi se kandidirati za sredstva iz europskih fondova uz pomoć grada Delnica i Županije  Primorsko-goranske, kao i poticajna sredstva i kredite za koje svake godine Županija PGŽ raspisuje natječaj

-računamo i na pomoć naše krovne udruge (HGSS) kod realizacije faza projekta od 2 – 5, uzevši u obzir da je u planu objekat koristiti i kao školski centar za obuku kadrova u HGSS-u (zbog blizine penjališta Golubinjak, više speleoloških objekata, brzih gorskih tokova, skijališta i viših planinskih vrhova