SVETA ANA - udruga za pomoć
djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama

Voditelj projekta

Ljubica Jembrih

Sažetak

Logopedski kabinet "PRIČALICA"
DIGITALNI LOGOPEDSKI SET
KOMPJUTOR ,PRINTER

projekt je osmišljen tako da se djeci s područja KZŽ pruža stručna pomoć kod poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa te čitanja, pisanja i učenja sa i bez dodatnih teškoća u razvoju, te savjetovanja roditelja kako poticati djetetov razvoj. U sklopu projekta provodilo bi se i savjetvoanje i edukacija odgajatelja i učitelja o specifićnostima navedenih teškoća te načina poticanja djetetovog razvoja u sustavu predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, a sve u cilju tretiranja postojećih i sprečavanja razvoja dodatnih teškoća.

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET
-predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi  i ljudski mozak.
Unatoč visokoj tehnologiji vrlo je jednostavan za rukovanje. U setu je već unaprijed propremljeno i pohranjeno 50 gotovih programa (aplikacija) koji se jednostavno i brzo mogu aktivirati. Set nije ograničen niti vezan uz neku određenu metodu rehabilitacije i može se koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka i uz uz bilo koju metodu i način rehabilitacije. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece s oštećenjem sluha (i kohlearnim implantom). Kroz 10 godina logopedski set koristi oko 150 institucija i logopeda privatnika i od velike je pomoći u svakodnemnom radu.
Moglo bi se reći da je postao dio standardne opreme svakog logopeda i audiorehabilitatora.
Kompjuteriziran uređaj (Ima dva računalna procesora i radi samostalno bet računala).
Sadrži slijedeće komponente:
-tri vrste digitalnih filtara: tercni grafički, parametarski i dinamički epualiser(0-60 dB)
-dinamički procesor zvuka ( limiter, kompresor i expander)
-digitalni delay(0-300ms)
-real time analyser.

Sve komponente mogu raditi istivremeno. Moguće je trenutno isključivanje svih efekata i dobivanje D- kanala te ponovno vraćanje na korektivni program.

Ima 50 memoriranih programa za rad .
-30  glasovnih optimala
-2 skupne optimale (za užu i širu skupinu sigmatizma)
-2 programa za supstitucije frikativa i afrikata sa T i D,
-4 programa za rad sa slušnim oštećenjima
-4 programa za poboljšanje razumljivosti govora (korisno kod ADHD, ADD, slabe pažnje, koncentracije, hipraktivnosti, teškoća ućenja i disleksije), radi na istom principu kao Phonak-ov EDULINK
-3 programa za stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama
-1 program za delay (mucanje, dizartija,afazija)
-1 program za mjerenje intenzitetske razine zvuka (fonometar), korisno kod terapije poremećaja glasa i oštećenje sluha
-1 program za generiranje ružičastog šuma , pomaže u dijagnosticiranju psihogene disfonije
-2 programa sa D - kanalom
Mogućnost priključka vanjskih uređaja
Ulazni priključci:
-2 radna mikrofona
-1 mjerni mikrofon za SPL- fonometar
-bilo koji izvor zvuka (CD-player, kazetofon i sl.)
-8 pari žićanih slušalica
-bežićni FM predajnik za kohlearne implante
-multimedijski zvućnici
-vibrator, vibrotaktilna ploča
-light stimulator.

KOMPJUTOR I PRINTER
Logopedski kabinet PRIČALICA radi u novom prostoru u sklopu OŠ Lobor.
Prostor smo opremili starom opremom i nemamo kompjutor i printer već se koristimo tako da logopedica odlazi u školu printati i pripremeti materijale za rad.
Kako je poznato da u današnje vrijeme tehnologije bez toga ne možemo odvijati terapije nužno su nam potrebni kompjutor i printer za kavlitetniji rad logopeda.

 

Osnovni ciljevi projekta

Osnovni cilj je pružanje stručne pomoći svoj djeci s područja KZŽ s poremećejem komunikacije, te ujedno i rješavanje problema vezanih uz dostupnost logopeda, posojećih dugih listi čekanja na dijagnostiku i terapiju, neadekvatnu opremu u postojećim logopedskim kabinetima.
U konačnici, cilj nam je podići samopouzdanje djece, poboljšati kvalitetu terapije i poboljšati kvalitetu njihovih života.

IZRAVNI KORISNICI:
-djeca s područja KZŽ, članovi udruge, školska djeca OŠ Lobor, roditelji ,odgajatelji i učitelji

Plan aktivnosti

Logopedski kabinet radi u dvije smijene.
U jutarnjoj smjeni od 7:00 do 15:00, a u popodnevnoj od 12:00 do 20:00
Provodi se:
-rana intervencija (djeca do 3 godine)
-prevencija i detekcija teškoća komunikacije, jezično-govornog razvoja, čitanja, pisanja i učenja
-dijagnostika i tretman teškoća komunikacije, jezika, govora, čitanja i pisanja, te matematike i učenja, praćenja i evaluacije napretka, te edukacije i savjetovanja roditelja/ članova obitelji te odgajatelja i učitelja.
Prevencija komunikacijskih teškoća, teškoća jezično-govorno-glasovne komunikacije, teškoća čitanja pisanja provodi se putem organiziranih edukacija, radionica i savjetovanja o urednom razvoju te raznim znakovima odstupanja koji se mogu prepoznati u predškolskoj i ranoj školskoj dobi.
Dijete se u terapiju uključuje odmah po završetku procjene.
Za svako dijete prilikom uključivanja u terapiju postavljaju se terapijski ciljevi na ostvarivanju kojih se kroz terapiju radi.

Očekivani rezultati

Provedbom ovog projekta te nabavom nove logopedske opreme očekujemo ostvarivanje navedenih ciljeva:
-kvalitetnija prevencija , otkrivanje i dijagnostika teškoća prisutnih kod djece
-kvalitetnija i stručnija terapija dijagnosticiranih teškoća
-prevencija razvoja drugih teškoća kako na jezično-govornom, tako i na socioemocionalnom planu; pomoć, podrška roditelja, odgajatelja i učitelja kako bi što kvalitetnije poticali razvoj djetetovih sposobnosti te im omogućili, zajedno s logopedom što kvalitetniji i sretniji život u lokalnoj zajednici.

Potrebna sredstva

Sredstva potrebna za opremu logopedskog kabineta PRIČALICA
35.000,00 kn