Udruga roditelja
djece oboljele od malignih bolesti

Voditelj projekta

Ljiljana Vuletić

Sažetak

Cilj je unapređenje informiranosti i položaja oboljelih kroz direktni kontakt  sa oboljelima pomoću interaktivne web stranice  te prikupljanju najkvalitetnijih informacija o njihovim stvarnim potrebama, koje ce se odmah procesuirati dalje u smjeru realizacije istih te ce se na taj nacin na brzi i efikasni nacin  poboljšati standardi kvaliteta te status osoba roditelja djece oboljele od malignih bolesti kako ubolnickim uvjetima, u školama vrtićima, tako i u svakodnevnom životu. Stranica će  imati i forum i biti će povezan s većaktivnom facebook grupom roditelja Ljubav na djelu.Cilj  je pružitiadekvatne i stručne informacije ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima, kaoi općoj populaciji na status, stanje,prava i potrebe djece i mladeži s malignimbolestima..Kampanja za podizanje svijesti  na potrebe, prava ispecifičnosti djece i mladih s malignim bolestim pomoću newsletera.. 

Osnaživanje ranjivih društvenimskupinama izagovaranje njihovih prava i socijalnog uključivanja.

Osnovni ciljevi projekta

 U 2012 zabilježeno je 1554 djece oboljele od malignih bolesti. Svake godine obilježen je porast oboljelih dok jeinformiranost u stagnaciji i čak u opadanju zbog komplicirane administracije inedovoljnog osoblja u javnim institucijama. Ciljne skupine su roditelji i djeca–mladežs malignim bolestima, medicinsko i prosvjetno osoblje, šira javnost. Postoje 5centara na kojima se liječe djeca oboljela od malignih bolesti u svim gradovimaRh te  je loša komunikacija zbog dislosciranosti . Cilj je unapređenje informiranosti i položaja oboljelih kroz direktni kontakt sa oboljelima pomoćuweb stranice  te prikupljanju najkvalitetnijih informacija o njihovimstvarnim potrebama, koje ce se odmah procesuirati dalje u smjeru realizacijeistih te ce se na taj nacin na brzi i efikasni nacinpoboljšati standard ikvaliteta te status osoba roditelja djece oboljele od malignih bolesti kako ubolnickim uvjetima, u školama, vrtićima, tako i u svakodnevnom životu. Cilj jepružiti adekvatne i stručne informacije ciljanim skupinama i krajnjimkorisnicima, kao i općoj populaciji na status, stanje,prava i potrebe djece imladeži s malignim bolestima. Kampanja za podizanje svijesti u bolnicama,domovima zdravlja, dječjim vrtićima, osnovnim i malignimbolestima srednjimškolama na potrebe, prava i specifičnosti djece i mladih s malignim bo lestima.

Osnaživanje ranjivim društvenimskupinama i zagovaranje njihovih prava i socijalnog uključivanja

Plan aktivnosti

  • Interaktivna web stranica: Ona će biti  dizajnirana prvenstveno za roditelje oboljele djece i mladezi, za oboljelu djecu i mladež, ali i za javnost , medicinsko osoblje te javne institucije će moći dohvatiti vrijedne podatke o toj temi i moći će sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja.Stranica će  imati i forum i biti će povezan s već aktivnom facebook grupom roditelja Ljubav na djelu.
  • Kampanja za podizanje svijesti u javnosti, institucijama, poduzećima, bolnicama, domovima zdravlja, dječjim vrtićima, osnovnim i  srednjim školama na potrebe,prava i specifičnosti djece i mladih s malignim bolestima pomoću newsletera koji bi bio temeljen na dobivenim informacijama sa interaktivne web stranice.

Očekivani rezultati

 

Djeca i roditelji ce se osjetit sigurnim, osjetit ce osjecaj samopouzdanja i zajedništva, nece osjecati predrasude. Osjecat ce da nisu iskljuceni zbog svojih nemogucnosti.

Poboljšanje kvalitete života djece i mladih oboljelih od malignih bolesti , stjecanja osjecaja kompetencije, stvaranjei ojacavanje socijalnih veza imunokompromitirane djece s vršnjacima u sigurnom okruženju,sprjecavanje hospitalizma, ublažavanje anksioznosti, sprjecavanje osjecaja usamljenosti i bespomocnosti, prepoznavanje djetetovog straha izabrinutosti, skretanje pozornosti s bolesti, motiviranje djeteta na suradnju,poticanje i ohrabrivanje kontakata s roditeljima i prijateljima, razumijevanje djetetovih potreba obzirom na razvojnu dob te emocionalne aspekte potporepotrebne hospitaliziranom djetetu,poticanje interaktivne komunikacije, poticanje stvaranja pozitivne slike o sebi te prihvacanje vlastite bolesti ilionesposobljenosti, ublažavanje psiholoških posljedica hospitalizacije, pružanje emocionalne podrške i empatije pridonositi poticajnom i vedrom raspoloženju djeteta, poboljšavanje kvalitete života u bolnici poštujuci djetetovu individualnost, poticanje kreativnosti te kreativnog nacina rješavanja problema. Stvaranje toplog i sigurnog ozracja u kojem se toleriraju razlicitosti u široj javnosti. 

Potrebna sredstva

Iznos interaktivne web stranice + održavanje + oblikovanje newsletera 1x mjesečno = 60 000,00 kn