Udruga roditelja
djece s posebnim potrebama 'Naša dica'

Voditelj projekta

Gordana Burić

Sažetak

Naša udruga , jedina je u našoj županiji koja djeci s teškoćama u razvoju/djeci s komunikacijskim teškoćama pruža mogućnost usvajanja novih znanja i vještina korištenjem "moderne" tehnologije -pametne ploče i na njoj instalirane komunikacijske softwere.

Ovim projektom želimo djeci s komunikacijskim teškoćama u kaštelanskim školama i vrtićima omogućiti adekvatnu podršku kako bi mogli kvalitetno učiti na njima zanimljiv način .

Osnovni ciljevi projekta

Dostupnošću alternativno augmentativne tehnologije djeca će u svim sredinama svoga odrastanja i življenja imati priliku biti ravnopravni članovi društva.Korištenjem ovakve tehnologije u vrtiću,školi,udruzi doći će do izražaja njihove sposobnosti ali i osobnosti na svima razumljiv način.

Plan aktivnosti

-Naručivanje opreme i instalacija

-Održavanje radionica,izrada interaktivnih sadržaja,nabava potrošnog materijala,priprema materijala  ,promotivne aktivnosti

-Podrška školama i vrtićima nakon instalacije i prve upotrebe opreme

-Izrada materijala i aplikacija (udruga ima zaposlenog dizajnera vizualnih komunikacija )

 

Očekivani rezultati

Djeca s komunikacijskim teškoćama će lakše komunicirati sa svojim roditeljima,okolinom,stručnim suradnicima i osječati se ravnopravnim članovima društva.

Potrebna sredstva

1.Interaktivna ploča SB640 48inch (122cm dij.) SMART Softver interakt.

Stalak za zidnu montažu ploče       + Montaža i instalacija                                               3 kom                         27.308,75

2.Projektor + stalak                                                                                                         3 kom                         14.078,50

3.Prijenosno računalo                                                                                                     3 kom                           9.000,00

4.Boardmaker speaking Dynamically pro V6                                                                   2 kom                          12.000,00

5. Tablet                                                                                                                          2 kom                            6.000,00

                                                                                                               Ukupno:                                                68.387,25