Udruga slijepih
Karlovačke županije

Voditelj projekta

Vlatko Golac, predsjednik

Sažetak

Brojne su teškoće slijepih osoba iz kojih proizlaze potrebe koje je moguće zadovoljiti primjenom moderne tehnologije. Razvoj moderne informacijske i komunikacijske tehnologije u posljednjih nekoliko godina doveo je do pojave novih elektroničkih pomagala prilagođenih slijepima koje mogu uvelike poboljšati kvalitetu njihovih života i prilagoditi im aktivnosti koje do sada nisu mogle obavljati bez pomoći trećih osoba (asistenata). Za slijepe osobe je pojava i primjena tehnologija koja se temelje na zvuku (govoru) od izuzetnog značenja, jer im omogućuje da se samostalnije informiraju, ravnopravnije obrazuju, osposobe za mnoge nove poslove i lakše uključe u društvene tokove života i rada.
 

U tu svrhu Udruga slijepih Karlovačke županije omogućit će članovima nabavku i korištenje nekoliko pomagala iz područja komunikacije, orijentacije i informiranja. Također, organizirati će se serija edukativnih radionica o načinu korištenja pomagala koje će održati stručna osoba – djelatnik Ekonomata Hrvatskog saveza slijepih. Osim toga, olakšat će se provedba tečaja računalnog opismenjavanja koja se već drugu godinu zaredom provodi u prostorijama Udruge, a koju vodi za to osposobljeni djelatnik Udruge. Mogućnost korištenja računala važna je kako za starije osobe kojima se omogućuje neograničen pristup informacijama, tako i za mlade slijepe i slabovidne osobe kako bi ih se učinilo konkurentnima prilikom zapošljavanja. Nakon osposobljavanja članova za samostalno korištenje nabavljenih pomagala ista će se članovima davati na korištenje putem reversa. Korištenje modernih pomagala korisnicima će znatno olakšati komunikaciju s okolinom, omogućit će pristup mnoštvu informacija poput interneta, zvučnih knjiga i časopisa, jednostavno arhiviranje informacija, samostalnu obradu i ispis teksta te lakšu orijentaciju unutar životnog prostora.   Korisnici ovog projekta su 22 člana Udruge,pretežno srednje životne dobi. Projekt će se provoditi u razdoblju od 01.09.2013. do 31.12.2013. (4 mjeseca).

Osnovni ciljevi projekta

- olakšavanje obavljanja svakodnevnih aktivnosti korisnika

- povećanje samostalnosti korisnika

- povećanje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti korisnika

- poticanje izlaska iz društvene izolacije korisnika

- povećanje stupnja socijalizacije korisnika

- stvaranje osjećaja jednakosti korisnika sa zdravim osobama

- veća dostupnost informacija prema individualnim preferencijama članova koje do sada slijepim osobama nisu bile dostupne

- poboljšanje općeg psihičkog stanja te raspoloženjakorisnika projekta

- pobuđivanje senzibiliteta u lokalnoj zajednici za život i potrebe slijepih osoba

- generalno poboljšanje kvalitete života slijepih

Plan aktivnosti

Projekt će se provesti u nekoliko ključnih faza:

1. Nabavka potrebnih pomagala:

- Plextalk džepni reproduktor (3 komada) – služi za reproduciranje audio zapisa (mp3, wav, audio i drugih formata.) Svojim velikim i lako raspoznatljivim tipkama ovaj je reproduktor namijenjen slijepim osobama za čitanje zvučnih knjiga, časopisa i ostalih zvučnih materijala. Sve tipke su ozvučene kao i sve ostale naredbe, a punjiva baterija omogućuje korištenje uređaja bilo kada i bilo gdje

- Sensview elektroničko džepno povećalo u boji (3 komada)- prenosivo povećalo koje je namijenjeno osobama s minimalnim ostatkom vida. Uređaj dolazi sa ugrađenim 3,4" LCD monitorom ikamerom. Omogućuje povećanje do 23 puta, podešavanje svjetlosti i kontrasta (crno-bijelo, bijelo-crno). Ima punjive baterije s kojima je moguće do 3,5 h besprekidnog rada.

- mobilni uređaj Nokia C5-00 (3komada) – posljednji mobilni uređaj sa tipkovnicom (a ne sa ekranom osjetljivim na dodir) dostupan na tržištu koji funkcionira na Symbian platformi što je preduvjet za instaliranje govornog programa za slijepe. Korištenje mobilnog uređaja s govornim software-om za slijepe je osobe od izuzetne važnosti jer omogućuje samostalnu komunikaciju bilo putem razgovora ili SMS poruka te na taj način povećava stupanj socijalizacije i izjednačavanja mogućnosti s videćim osobama.

- Mobilespeak program za mobilni uređaj (3 licence)- prvi čitač ekrana za mobilne telefone za Symbian operativne sustave na hrvatskom jeziku. Uz pomoć Mobilespeak-a moguće je samostalno pročitati ili napisati sms/mms poruke, vidjeti stanje biranih ili propuštenih poziva kao i trenutno stanje broja koji zove. Ovaj program funkcionira na način da slijepi korisnik vrši interakciju sa računalom prvenstveno putem klasične tipkovnice, a program  korisniku daje povratnu iinformaciju glasom.

- diktafon SONY PX720 (6 komada)– slijepim osobama je vrlo bitno pomagalo koje se najčešće upotrebljava kao organizator, za vođenje dnevnika ili snimanje korisnih zvučnih sadržaja. Ovaj model omogućuje 7 sati neprekidnog snimanja u najboljoj kvaliteti.

- glasovni označivač Touch Memo (3 komada) - služi za identifikaciju bilo kojeg predmeta bez ikakvih teškoća s krajnje jednostavnim alatom za označavanje. Touch Memo je digitalni glasovni označivač veličine olovke. Funkcionira na način da se zalijepi naljepnica na bilo koji predmet, približiti se vrh Touch Mema toj naljepnici, a zatim korisnik izgovoriti i snimi  oznaku koja opisuje predmet. Sljedeći put, kad se vrh Touch Mema približiti toj naljepnici on će naglas reproducirati snimljenu glasovnu oznaku.

Touch Memo može se koristiti za označavanje stotine svakodnevnih kućanskih predmeta uključujući CD kolekcije, namirnice (uključujući namirnice i predmete u zamrzivaču i škrinji), lijekove i odjeću(vodootporne/perive naljepnice se nalaze u pakiranju). Također, može sekoristiti za identificiranje naredbenih tipki, primjerice tipaka na uređajima, liftu, ili za prepoznavanje važnih dokumenata.

- AnReader računalni program -  je računalna govorna jedinica za slijepe osobe za operativni sustav MS Windows. Ovaj program koristi morfološki rječnik s naglascima i veliku govornu bazu podataka, te zbog toga može čitati riječi sa pravim naglaskom. Time se dobiva puno razumljiviji i kvalitetniji govor, kojije lakši za slušanje i ne zamara korisnika računala. Primjena ove govorne jedinice na postojećoj informatičkoj opremi za provedbu informatičke edukacije uvelike bi olakšala provedbu tečaja informatičkog opismenjavanja, budući da je ovaj govor znatno razumljiviji od postojeće govorne jedinice. 

2. Edukacija korisnika o načinu korištenjanabavljenih pomagala

- kako bi korisnici savladali tehnike korištenja nabavljenih pomagala i upotrebljavali ih u svakodnevnom životu planirano je održavanje triju radionica. Radionice ćebiti podijeljene prema područjima uporabe pomagala i to:

- komunikacija

- čitanje i informiranje i

- orijentacija.

Radionice će voditi stručna osoba – djelatnik Ekonomata Hrvatskog saveza slijepih gosp. Mladen Meničanin, koji posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s pomagalima za slijepe. Prema potrebi, provoditće se i individualne edukacije korisnika od strane djelatnika Udruge. 

3. Korištenje pomagala u svakodnevnom životu

- nakon edukacije i osposobljavanja nabavljena pomagala korisnici će moći koristiti u prostorijama Udruge, ali i izvan njih izdavanjem na revers.

4. Medijska prezentacija – projektne aktivnosti bit će popraćene u lokalnim medijima (Karlovački tjednik, Trendportal, TV 047, Radio Karlovac) kako bi se senzibilizirala javnost o potrebama slijepih osoba. Članici o projektnim aktivnostima bit će objavljeni i naweb-stranici Udruge te na Facebook stranici Udruge.   

Očekivani rezultati

- nabavljena tri džepna Plextalk čitača, dva elektronička džepna povećala, tri mobilna uređaja sa čitačem ekrana, šest diktafona, tri glasovna označivača te jedna govorna jedinica za računalo

- održane tri serije edukativnih radionica iz različitih područja primjene pomagala

- omogućena kvalitetnija provedna tečaja informatičkog opismenjavanja

- 22 člana Udruge osposobljena za korištenje nabavljenih pomagala

- objavljena četiri članka u lokalnim tiskovinama i webportalima, dva priloga na lokalnim auditivnim medijima te dvije reportaže ulokalnim vizualnim medijima

- omogućeno kontinuirano korištenje pomagala korisnika zaobavljanje svakodnevnih radnji

- ostvareno prihvaćanje moderne tehnologije u razvoju pomagala od strane korisnika

- ostvaren značajan napredak u izjednačavanju mogućnostikorisnika sa zdravim osobama

Potrebna sredstva


Ukupan iznos potrebnih sredstava iznosi 40.812,00 kuna prema sljedećoj specifikaciji:

- Plextalk džepni reproduktor (3komada) - 7.500,00 kn
- Sensview elektroničko džepno povećalo u boji (3 komada) - 13.950,00 kn
- mobilni uređaj Nokia C5-00 (3komada) - 3.957,00 kn
- Mobilespeak program za mobilni uređaj (3 licence) - 3.060,00 kn
- diktafon SONY PX720 (6 komada) - 3.120,00 kn
- glasovni označivač Touch Memo (3 komada) - 6.600,00 kn
- AnReader računalni program - 2.625,00 kn

Ukupno: 40.182,00 kn