Dobrovoljno vatrogasno društvo
Čička Poljana

Kategorija

Okoliš & napredak

Područje djelovanja

Velika Gorica

Voditelj projekta

Mario Čunćić

Sažetak

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Čička Poljana je ponovo aktivirano 2009.godine. Cilj Društva je zaštiti i educirati stanovinštvo o zaštiti samih sebe i okoliša oko njih. Samo društvo je unazad 5 godina sudjelovalo u 3 elementarne ne pogode (poplave) i 4 je upravo u tijeku. Društo je odradilo preko 20 000 sati dobrovoljnog rada,preko 300 intervencija u zaštiti okoliša,stanovništva i životinja. Isto tako društvo je iniciralo i pokrenulo uređenje staza i parkova za djecu unutar sela,te pokrenulo Vatrogasni pomladak (djeca od 6-12 godina) i Vatrogasnu mladež (djeca od 12-16 godina). Trenutno broji (sa djecom i mladeži) 55 članova.

Svrha i cilj su pomoć drugima i zaštita okoliša.

Sa djecom i mladeži se radi na vatrogasnim vježbama i edukacijama,te se ide na razna natjecanja i edukacije. Kako bi i dalje mogli raditi sa djecom i mladeži prijeko potrebna su nam sredstva za nastavak rada.

Osnovni ciljevi projekta

Osnovni ciljevi projekta su razvoj djece i mladeži od početka u smjeru zaštite okoliša i stanovinštva,te osviještavnaju stavnoviništva o ljudskim utjecajima na prirodu i kako ona reflektira na nas. S obzirom da smo prošli 3 elementarne nepogode ,poplave (2010.,2013,2014 godina),glavni cilj je podići razinu znanja djece i mladeži ,a i stanovništa ,kako utjecati kroz ekološki prihvatljive korake ,na okoliš oko sebe. 

Uređenje parkova i okoliša je nešto što vatrogasna društva rade kao sekundarne djelatnosti (primarno je zaštita stanoviništva od nesreća),ali je po našem mišljenju jedna od vrlo važnih aspekata u našem radu. Uz sam razvoj djece i prijenos znanja na njih,te širenje osviještenosti,već sada možemo reći da se u našem naselju pokazuju značajni koraci poboljšanja u zaštiti okoliša.

Plan aktivnosti

Plan Aktivnosti:

 1. Uređenje Parka za djecu
 2. Uređenje igrališta za djecu i postavljanje rasvjete
 3. Uređenje "divljih staza" kroz koje svakodnevno prolazi na desetke djece i stanovnika na putu u školu ili posao
 4. Uređenje Vatrogasnog doma
 5. Nabavka vatrogasnog kombija za mogućnost prijevoza djece i mladeži na razna natjecana i edukacije
 6. Nabavka opreme (odijela,komunikacijska sredstva) za aktivne članove DVD-a u slučaju intervencija (elementarne nepogode-poplava)
 7. Edukacija o sigurnosti u prometu u suradnji sa Policijom grada Velike Gorice
 8. Edukacija o zaštiti okoliša i stanovništva
 9. Edukacija o Elementarnim nepogodama

Očekivani rezultati

Kroz zadnje 2 godine u radu sa djecom i mladeži primjetili smo da su se i njihovi roditelji počeli sve više i više uključivati u naše projekte. Poučeni tim rezultatima naša očekivanja su:

 • aktivnije sudjelovanje stanoviništa u zaštiti okoliša
 • aktivnije sudjelovanje stanovništva u intervencijama prilikom elementarnih nepogoda
 • podizanje svijesti o okolišu i kako čovjek utječe na njega
 • učestalije sudjelovanje djece i mladeži na natjecanjima
 • aktivnije i učinkvoitije djelovanje aktivnih članova prilikom elementranih nepogoda

Potrebna sredstva

 • Vozilo za prijevoz djece (Kombi) (nemamo točnu cijenu)
 • Poligon za Mladež (cca 20.000,00 kn)
 • Komunikacijska sredstva (motorole) (cca 10.000,00 kn)
 • nepropusna vatrogasna odijela sa dubokim čizmama za intervencije na poplavnim područjima (cca 10.000,00 kn)
 • Pristup internetu (trenutno je EDGE signal,a za ADSL nema mogućnosti)