Grad
Omiš

Kategorija

Okoliš & napredak

Područje djelovanja

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Voditelj projekta

dr. sc. Ivan Kovačić, gradonačelnik

Sažetak

Osnova škola "Josip Pupačić" Omiš uključena je u program GLOBE koji predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole u području atmosfere, površinske vode, tla, biljnog pokrova i fenoloških mjena. Projekt GLOBE pokrenut je 1995 godine sa svrhom cjelovitog učenja i opažanja za dobrobit okoliša. Danas uključuje više od 23.000 škola u preko 100 zemalja, a 1,5 milijun učenika koji obavljaju opažanja i mjerenja svog okoliša stvaraju GLOBE bazu od preko 21 milijun podataka. Učenici tako postaju "mali promatrači" - produžene ruke, oči i uši znanstvenika. Grad Omiš prepoznao je vrijednost uključivanja Osnovne škole "Josip Pupačić" Omiš u ovaj program te se u partnerstvu sa Školom odlučio prijaviti na natječaj "Zajedno smo jači". U ovaj program uključeno je 69 učenika Osnovne škole u dobi od 11-14 godina, koji organizirani u male radne grupe svakodnevno bilježe mjerenja školske meteorološke postaje te ih upisuju u centralnu bazu podataka. Prijavom na ovaj natječaj želimo promovirati vrijedan rad učenika i nastavnika, prezentirati Grad Omiš kao grad koji je prijatelj okoliša, kao i poboljšati opremu s kojom radimo. Tako bismo željeli dodatno opremiti školsku meteorološku postaju instrumentima za ručno prikupljanje podataka što je jako značajno s aspekta edukacije učenika i razvijanja timskog rada. Radi postizanja standarda u preciznosti mjerenja i kvaliteti dobivenih podataka krenuli bismo u nabavu iMeteo - inteligentne ultrazvučne IP mini meteorološke stanice, čime ćemo postaviti temelj za razvijanje mreže malih amaterskih meteoroloških stanica na području Grada Omiša.

Osnovni ciljevi projekta

Uključivanjem u GLOBE program, već na početku obrazovanja, želimo stvoriti svijest kod učenika o tome koliko je značajno očuvanje okoliša u kojem živimo. Izvan nastavna aktivnost u kojoj se djeca druže, timski rade na nekom zadatku, razmjenjuju zaključke i donose odluke značajno je i s aspekta osobog razvoja djeteta. Promjene u okolišu koje zapažaju dovode ih do spoznaje da i oni sami svojim djelovanjem mogu utjecati na okoliš što ih čini odgovornima, a svoje znanje stečeno iskustvom u praktičnom radu mogu prenositi dalje, svojim obiteljima i prijateljima. Dodana vrijednost sudjelovanju u GLOBE programu je mogućnost umrežavanja škola na sličnim projektima, razmjena iskustava učenika i nastavnika na međunarodnoj razini, usavršavanje engleskog jezika u međusobnoj komunikaciji svih dionika te upoznavanje različitih kultura i nacija. Osnovni cilj projekta mogao bi se sažeti u ideji "misli globalno, djeluj lokalno".

Plan aktivnosti

Aktivnosti u okviru GLOBE programa već su u tijeku jer učenici svakodnevno uzimaju podatke sa školske meteorološke postaje i unose ih centralnu bazu podataka. Prijavom na ovaj natječaj željeli bismo realizirati dio aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uvjeta rada te promociju postignutih rezultata:

  1. Aktivnost 1: dodatno opremanje školske meteorološke postaje instrumentima za ručno prikupljanje podataka sa svrhom edukacije učenika i razvijanje timskog rada - do kraja 2014.
  2. Aktivnost 2: kupnja inteligentne ultrazvučne IP mini meteorološke stanice koja se sastoji od napredne ultrazvučne mini meteorološke osjetilne jedinice i ugrađenog podatkovnog web poslužitelja koji prikuplja sve podatke sa meteorološke jedinice i pretvara u oblik pogodan za prijenost po Internet protokolima i prikaz preko web sučelja. Osjetilna jedinica mjeri: temperaturu zraka, atmosferski tlak, relativnu vlažnost, brzinu vjetra i smjer vjetra - do kraja 2014
  3. Aktivnost 3: prezentacija rada u javnosti - u 2015

Očekivani rezultati

  1. Osuvremenjivanjem mjernih instrumenata očekujemo porast interesa kod djece za uključivanjem u školsku sekciju "malih promatrača" sa sadašnjih 69 članova na 90 članova do kraja školske godine 2014.-2015.
  2. Prezentacijom rada u javnosti očekujemo povećanje svijesti o promjenama u okolišu na koje svi utječemo i koje utječu na nas. To ćemo postići održavanjem samostalnih ili radionica u okviru postojećih događanja na kojima očekujemo ukupno 200 posjetitelja. 
  3. Širenje mreže amaterskih meteoroloških postaja kroz školsku godinu 2015.-2016. što podrazumijeva osnivanje "malih promatrača" u područnoj školi u Kučićima koja se nalazi 12 km od Omiša i na većoj nadmorskoj visini, a kojima će se priključiti 30 djece.

Potrebna sredstva

Za provedbu prethodno navedenih aktivnosti potrebna su slijedeće sredstva:

  1. Aktivnost 1 =   9.251,25 kn
  2. Aktivnost 2 = 23.748,75 kn
  3. Aktivnost 3 =   2.000,00 kn

           UKUPNO = 35.000,00 kn