Klub podvodnih aktivnosti
Vodomar Duga Resa

Kategorija

Okoliš & napredak

Područje djelovanja

zaštita okoliša, podizanje svijesti građana o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju, s naglaskom na podvodne aktivnosti i zaštitu voda

Voditelj projekta

Denis Polović

Sažetak

Klub podvodnih aktivnosti „Vodomar“ Duga Resa (https://www.facebook.com/pages/KPA-Vodomar-Duga-Resa/194896007291658?fref=ts) je udruga koja se kontinuirano već 18. godina bavi zaštitom okoliša, podizanjem svijesti građanstva (posebno djece i mladih) o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju, sa posebnim naglaskom na podvodne aktivnosti i zaštitu kopnenih voda. Mi smo malen, ali iznimno motiviran i vrhunski educiran volonterski tim stručnjaka iz raznih područja čija misija je jasna: Aqua pro vitae, lat. – Voda za život.

U sklopu Vodomara:

- djeluje stalna Eko patrola od 2008. god. koja za zadaću ima patroliranje, detekciju i saniranje zona zagađenih komunalnim, industrijskim i minsko eksplozivnim otpadom (MES);

- kontinuirano provodi projekte usmjerene na zaštitu okoliša i poboljšanje životne sredine, specijalizirane radionice, predavanja i edukacije;

- organizira eko akcije (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605114289603159.1073741896.194896007291658&type=3), pretraživačke i stažne urone usmjerene na detekciju, i sanaciju divljih odlagališta otpada i MES-a u koordinaciji sa DUZS kako bi se povećala sigurnost

- djeluje stalni hladni tim koji je dio DUZS te izlazi na intervencije i akcije zaštite, spašavanja,traganja za ljudima, obrane od poplava i dr. (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651980298249891.1073741914.194896007291658&type=1)

 

Kroz naše aktivnosti smo u dosadašnjem radu postigli značajne rezultate i dokazali kako je lokalna inicijativa i uključivanje građana u rješavanje ključnih problema za zajednicu najbolji model za ostvarenje ciljeva, stvaranje trajnih vrijednosti i sinergijskog učinka.

Nužno je nastaviti sa detekcijom otpada, MES-a i saniranjem nastale štete. Kako bismo mogli sanirati divlja odlagališta te zbog akcija zaštite i spašavanja ljudi i imovine, kao što se pokazalo ove godine u vrijeme poplava, neophodno nam je potreban čamac sa motorom (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570908136357108.1073741887.194896007291658&type=3).

 

 

 

 

 

Osnovni ciljevi projekta

Opći cilj projekta „Neka blista rijeka čista“ je doprinos zaštiti i očuvanju okoliša, stvaranje preduvjeta za održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života i sigurnosti lokalnog stanovništva, kao i građana koji dolaze na ovo područje.

Specifični ciljevi su:

  • SC1: podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša i održivom razvoju, te edukacija o važnosti očuvanja okoliša, sa posebnim naglaskom na djecu
  • SC2: povećanje razine sigurnosti i sprečavanje bacanja oružja i minsko-eksplozivna sredstava u rijeku
  • SC3: jačanje kapaciteta KPA Vodomar kroz nabavku neophodne opreme za detektiranje i saniranje divljih odlagališta, zaštitu i spašavanje ljudi i imovine
  • SC4: detekcija i uklanjanje otpada koji se nalazi ispod površine rijeke Mrežnice, te detektiranje minsko-eksplozivnih sredstava i njihovo označavanje kako bi ih potom nadležne institucije mogle sanirati

 

 

 

Plan aktivnosti

Projekt se sastoji od dvije faze i provodi se od studenog 2014. do lipnja 2015. Prijavljujemo FAZU I. Koja obuhvaća:

„Podvodni arsenal – izbacite uljeza“  - tematska multimedijska izložba pronađenog MES-a i oružja i medijska kampanja u suradnji sa MUP RH i Gradom Duga Resa. Postavljena i održana izložba podvodnih fotografija sa akcija detektiranja MES-a, oružja, opasnih naprava i dr. 

- Eko kviz „Neka blista rijeka čista“  - inovativni kviz namijenjen podizanju svijesti kod djece o važnosti zaštite okoliša će se provesti u osnovnim školama Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić Duga Resa.

Akcije detekcije i pretraživanja rijeke Mrežnice – od studenog 2014. do lipnja 2015. 

Nabavka limenog čamca i motora

- Međunarodna eko akcija „Neka blista rijeka čista“ 13.lipanj 2015. - preko 200 sudionika iz RH i inozemstva će se održati na rijeci Mrežnici sa ciljem vađenja prethodno detektiranog otpada (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605114289603159.1073741896.194896007291658&type=3).

Očekivani rezultati

  1. Rezultat R. 1. Podignuta razina svijesti kod preko 1.000 djece, oko 20.000 lokalnih stanovnika i daleko većeg broja građana (putem medija) o važnosti očuvanja okoliša i odgovornog postupanja sa otpadom
  2. Rezultat R. 2. Educirano građanstvo i smanjenje broja pronađenih komada minsko-eksplozivnih sredstava i oružja
  3. Rezultat R. 3. Detektirana su minsko-eksplozivna sredstva koja su izvađena i sanirana, te na ovaj način podignuta razina sigurnosti lokalnog stanovništva i ljudi koji dolaze na rijeku Mrežnicu
  4. Rezultat R. 4. Osnaženi tehnički kapaciteti KPA Vodomar kroz nabavku opreme
  5. Rezultat R. 5. Uklonjeno oko 4 tone raznovrsnog smeća sa  više lokacija  gdje je bilo prisutno antropološko zagađenje - te omogućena revitalizacija zagađenog područja, kao i obnova prirodnih staništa.
  6. Rezultat R.6. Poboljšano stanje okoliša i biotopa u rijeci Mrežnici i poboljšani  uvjeti života lokalnog stanovništva

 

Potrebna sredstva

 „Podvodni aresnal – izbacite uljeza“ – izložba i kampanja

- Izrada vitrina za postavljanje izložbe 3.700 kn

- Izrada fotografija - kaširanje 25x200=5.000 kn

- Najam prostora i postavljanje multimedijalne izložbe 600 kn

- Medijska kampanja, jumbo plakati i oglasi na radiu 2.100 kn

- Total : 11.400 kn

Eko kviz „Neka blista rijeka čista“

- Izrada materijala i Pravila kviza 4.000 kn

- Printanje materijala i plakati 500 kn

- Najam opreme za finale kviza 2.400 kn

- Nagrade 15.000 kn

- Total : 21.900 kn

Detekcija i pretraživanje kroz 8 mjeseci

- Gorivo 4.000 kn

- Najam i servisi opreme 13.000 kn

- Punjenje boca 600kn/mj x 8mj=4.800 kn

- Total : 21.800 kn

Nabavka opreme

- Limeni čamac 18.000 kn +PDV=22.140

- Motor za čamac 25.000kn + PDV =30.750

- Total : 52.890

Međunarodna eko akcija „Neka blista rijeka čista“ 13. Lipanj 2015. - 63.000 kn za 200 sudionika.

Ukupni troškovi projekta iznose 170.990 kn. Donacija putem ovog projekta bila bi 75.000 kn, ostatak sufinancira KPA Vodomar.