Matematičko društvo
Mirjane Pečur Vuković

Kategorija

Edukacija & digitalizacija

Područje djelovanja

Prosvjetna strukovna djelatnost

Voditelj projekta

Zorica Krpan, tajnica društva

Sažetak

Teško se može zamisliti područje života u kojemu se ne koriste znanja matematike i/ili informatike, no standardni školski program ne ostavlja dovoljno slobode za razvoj tih dviju vještina kod nadarenih i posebno zainteresiranih učenika. Projekt Matematičko klupko bazira se na aktivnostima iz područja prirodnih znanosti s naglaskom na matematiku i informatiku te primijenjene tehničke znanosti. Okuplja višegodišnje, postojeće aktivnosti u Gimnaziji Požega te se nastavlja na dugi niz uspješnih rezultata koje su ostvarili učenici osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije posebice, Gimnazije na natjecanjima (prva mjesta na državnim natjecanjima iz matematike i  informatike te sudjelovanje  i osvajanje pohvala i medalja na međunarodnim natjecanjima) i prilikom upisa na sveučilišne programe u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.


Naglasak je na samostalnosti, inicijativi i kreativnosti samih učenika. Ovakav projekt vrlo je poučan za učenike, jer osim što stječu nova znanja, stječu i odgovornost prema sebi i drugima, uče kako dobro funkcionirati u timu (svi su zaslužni za konačan rezultat ili proizvod) i to ih uvelike motivira – žele više i bolje. Daju najbolje od sebe u onom području koje ih zanima, koje vole, a možda i u onom području za koje su mislili da nisu dovoljno sposobni.
Dodatna kvaliteta projekta je što u stilu najboljih svjetskih praksi uz nastavnike, alumniji Gimnazije mentoriraju mlađe kolege, a ovi buduće gimnazijalce, učenike  lokalnih osnovnih škola kroz radionice, predavanja i tutorstva.


Osnovna ciljana skupina su darovita djeca i mladi osnovnoškolske i srednjoškolske dobi Požeško-slavonske županije. Uz to što projekt omogućuje dodatni razvoj darovitim i zainteresiranim učenicima, djeluje i kao mreža za prepoznavanje istih.

 

Osnovni ciljevi projekta

Glavni cilj:

poticanje učenikove kreativnost, davanje slobode i samostalnosti, pružanje osjećaja da zna i može, da suradnički uči te da stekne raznolike vještine iz prirodnih, tehničkih znanosti te komunikacijskih vještina.

Specifični ciljevi:
- Ujednačiti uvjete za napredak sve darovite, talentirane i marljive djece i mladih u Županiji te povezivati njihov interes za razvoj produktivne karijere s razvojnim interesima lokalne zajednice.
- Osposobljavati darovitu i talentiranu djecu i mlade za učinkovitu suradnju i rad u timu te praktičnu primjenu znanja i vještina u vlastitim istraživačkim i stvaralačkim projektima.
- Pridonijeti integraciji i zbližavanju djece i mladih i time smanjiti suprotstavljenosti, tenzije, nerazumijevanje među korisnicima osobno i među njihovim skupinama.
- Zajedničkim radom djece i mladih na atraktivnim sadržajima u koje se mogu uključiti primjereno svojim dobnim, psihofizičkim i psihosocijalnim mogućnostima poboljšati njihovu komunikaciju.

 

Plan aktivnosti

Aktivnosti projekta Matematičko klupko  podijeljene su na:

- Predavanja i radionice za nadarene učenike koje se održavaju kontinuirano tijekom nastavne godine,  kako bi ostvarili bolje rezultate na svim razinama natjecanja 
- Radionice izrade edukativnih  digitalnih materijala namijenjenih popularizaciji znanosti, osobito  matematike, primjenjivih u nastavi, a  koji će se prezentirati  na  festivalu znanosti, festivalu matematike, školskom laboratoriju 
- Organiziranje 4. zimske škole matematike i informatike  
- KRRELE – radionica u kojoj učenici  otkrivaju povezanost programiranja i matematike s automatikom, robotikom, telekomunikacijama i područjima koje svakodnevno susreću.
- Organiziranje predavanja bivših učenika naše županije kao i eminentnih stručnjaka iz raznih područja radi ukazivanja učenicima na važnost preuzimanja odgovornost u postizanju vlastitog uspjeha te da njihov uspjeh najviše ovisi o njima samima, njihovom zalaganju i želji, a ne toliko mnogo o stvarima koje ih okružuju

 

Očekivani rezultati

Osposobiti darovitu, talentiranu i marljivu djecu i mlade za cjeloživotno učenje kao i za samostalno, promišljeno i poduzetno odlučivanje o vlastitom profesionalnom razvoju, 
postizanje što boljeg uspjeha na natjecanjima u znanjima i vještinama iz njihovog interesnog područja te ispitima državne mature, kako bi upisali željeni visokoškolski program,
razvijanje učeničkog stvaralačkog izražavanja,
naviknuti učenike da u ophođenju i postupanju čuvaju dostojanstvo osobe, poštuju čovjekova prava i slobode te postupaju u duhu kulture mira, suradnje, snošljivosti i nenasilnog rješavanja sukoba 
poučiti učenike razumnom gospodarenju prirodnim izvorima i dobrima te kulturi zdravog, stvaralačkog i odgovornog osobnog, obiteljskog i društvenog života.

 

Potrebna sredstva

Želja nam je da i ove školske godine sve aktivnosti projekta budu  kvalitetnije  u odnosu na prethodnu. Analizirajući provedbu aktivnosti prethodnih godina utvrdili smo da bi razinu kvalitete podigli investirajući u 
- nabavku informatičke opreme u svrhu edukacije i prezentacije pojedinih aktivnosti projekta, 
- dovođenje što kvalitetnijih predavača 
- nabave potrebne literature kako za polaznike tako i za mentore i voditelje.
Ako tome pridodamo razne materijalne troškove procjenjujemo da bi za realizaciju projekta bilo  potrebno 40000 kuna