Osnovna škola
Mače

Kategorija

Tehnologija & komunikacija

Područje djelovanja

obrazovanje

Voditelj projekta

Višnja Risek

Sažetak

U RH 53% škola koristi aplikaciju e-Dnevnik. U Krapinsko-zagorskoj županiji samo 21% osnovniih škola. Razlog tomu je u nedostatku potrebnih financijskih sredstava za izgradnju školske mreže i nabavku računala i token uređaja za svaki razredni odjel. Mi želimo poboljšati nastavu naše škole kao i opće poslovanje. Želimo se uključiti u nastavu 21.stoljeća kakva je prisutna u većini škola RH i sada trebamo vašu pomoć u tome. Želimo obrazovati mlade ljude koji ne žive u prošlom vremenu već su aktivni sudionici sadašnjosti. Izgradnjom školske bežične mreže ne samo da bismo osuvremenili nastavu, već bismo omogućili našim učenicima da u prostoru škole koriste tu mrežu, jer prema našim podacima samo trećina učenika kod kuće ima pristup mreži. Također bismo bili u mogućnosti sudjelovanja u raznim projektima kojima je informatička tehnologija nužnost.
 

Osnovni ciljevi projekta

Uključiti se u projekt CARNET-a i MZOS e-Dnevnici i e-Škole. Suradnja s drugim školama i korištenje ICT tehnologije u nastavi. Mogućnost sudjelovanja u drugim projektima. Transparentnost rada škole. Lakša i brža suradnja roditelja i škole te lakše praćenje postignuća djeteta. Istovremeno možemo osposobljavati učenike za sigurnu i kritičku upotrebu IKT  rad u osobnom i društvenom životu te u komunikaciji, kao i razvijati osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti.

Plan aktivnosti

Javljanje na natječaj CARNET-a za e-Dnevnike. Izgradnja školske bežične mreže. Nabavka računalne opreme. Istovremeno bismo provodili edukaciju djelatnika, učenika i roditelja u korištenju aplikacije e-Dnevnik. Također bismo mogli održati radionice s temama o sigurnosti djece na internetu te se uključiti u već postojeće edukacije  s tom temom. Tijekom ljeta bismo mogli održavati i edukaciju osoba treće životne dobi u korištenju IKT.

Očekivani rezultati

Primjena e-Dnevnika u šk. god. 2015./2016. Sudjelovanje u projektu e-Škole.

Očekujemo ostvarivanje bolje suradnje s roditeljima i zajednicom kao i bolji uspjeh učenika jer smatramo da će njihova motivacija za rad biti znatno veća u suvremenom radnom okruženju u kojem mogu i sami biti aktivni sudionici. Nadasve se očekuje bolja radna atmosfera u kolektivu, ali i zajednici općenito što škola uspijeva pratiti suvremene tijekove bez obzira na nedostatak financijskih sredstava. Također očekujemo i povećano korištenje IKT naših učenika i izvan nastave čime bi oni imali barem približno iste uvjete kao i njihovi vršnjaci iz urbanih sredina.

 

Potrebna sredstva

Sredstva su nam potrebna za izgradnju školske bežične mreže te nabavku računala, tokena, projektora,pametnih ploča, LCD TV itd. Vjerujemo da bi nam 35 000 kn biti dostatno za osnovnu opremu potrebnu za ispunjenje cilja, a to je izgradnja školske bežične mreže i nabava 1 računala za svaku učionicu. Svaki iznos iznad toga bit će također utrošen na za nabavku informatičke nastavne opreme(projektori, LCD tv, pametne ploče itd.) što će biti dokazano priloženim računima tj. trošenje će biti izrazito namjensko. Dakako to neće biti problem jer naša škola oskudijeva u opremi. Za ilustraciju posjedujemo samo jedan laptop star više od deset godina koji smo također dobili na korištenje donacijom jednog djelatnika škole.