Specijalna bolnica
za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac

Kategorija

Tehnologija & komunikacija

Područje djelovanja

Zdravstvo

Voditelj projekta

V.d. ravnatelja Igor Ferenčina, spec. psihijatar

Sažetak

Naziv projekta: "Informatizacija i integracija palijativne skrbi"

Palijativna skrb je pristup i briga o osobi oboljeloj od neizlječive bolesti u posljednjim danima života, kroz timski rad, cjelovitu pomoć i personaliziranu skrb (fizičku, socijalnu, medicinsku, psihološku i  duhovnu), uvažavajući različita mišljenja, tradicijske, kulturološke i religijske aspekte bolesnika i njegove obitelji.

Na te potrebe odgovara naš multidisciplinarni tim (medicinske sestre, liječnici, fizioterapeut, psiholog, socijalni radnik, duhovnik, njegovatelji, psihijatar), koji u središte svoga rada stavlja oboljelu osobu i članove njegove obitelji. Rad našeg palijativnog tima je prepoznat od strane CEPAMET-a, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a, te smo ove godine, nakon 3 godine aktivnog rada, dobili nagradu "Palijativac 2014. god.".

Kroz dosadašnji rad uvidjeli smo potrebu za boljom međusobnom povezanosti članova tima i vanjskih subjekata koji sudjeluju u pružanju palijativne skrbi i boljom informiranosti pacijenata o njihovim mogućnostima.  Svjesni smo da je razvoj palijativne skrbi u RH tek započeo i da je potrebno nastaviti s kontinuiranim poboljšavanjem pružanja adekvatne skrbi. U tom smjeru želimo i mi nastaviti s razvojem kroz uvođenje sveobuhvatne informatizacije opremanjem odjela prijenosnim računalima, pisačima i potrebnim softverom te uređenjem web stranice s informacijama o palijativnoj skrbi. Želja nam je osiguravanjem bržeg i sigurnijeg protoka informacija olakšati vođenje medicinske dokumentacije na način pristupačniji svim članovima tima, poboljšati integraciju i komunikaciju među članovima tima i sa suradničkim ustanovama i organizacijama, te tako povećati kvalitetu pružene pomoći i, radi edukacije javnosti, učiniti dostupnijim informacije o palijativnoj skrbi.

Sve navedeno će djelatnicima omogućiti dodatno vrijeme za samog bolesnika i obitelj što smatramo najvažnijim segmentom našeg rada.

Osnovni ciljevi projekta

 • unos podataka direktno u bolnički informatički sustav kada i gdje je potrebno (npr. uz krevet pacijenta),
 • kvalitetnija komunikacija svih članova tima kroz bolnički informatički sustav,
 • učinkovitije ažuriranje podataka medicinske dokumentacije,
 • informaciju o pacijentu učiniti brže i sigurnije dostupnom svim članovima tima,
 • članovima tima omogućiti više vremena za boravak uz pacijenta i obitelj te zadovoljenje njihovih potreba,
 • bolja informiranost pacijenata o njihovim mogućnostima,
 • educirati i poboljšati komunikaciju s obitelji i širom društvenom zajednicom (web stranica, izravan e-mail),
 • olakšavanje komunikacije i povezivanja sa suradničkim subjektima (sve zdravstvene i socijalne ustanove, udruge i dr.),
 • biti spremni na uključivanje u nacionalnu mrežu i registar palijativnih pacijenata.

Plan aktivnosti

 • u prosincu 2014. godine kupnja prijenosnih računala i pisača
 • do ožujka 2015. godine nabavka softvera i edukacija osoblja za izmijenjeni način rada u elektronskom obliku te zatim primjena novina u praksi,
 • u ožujku 2015. godine angažiranje tvrtke za redizajn postojeće web stranice i nadogradnju novim modulom o palijativnoj skrbi u bolnici.

Očekivani rezultati

- efikasno uzimanje potrebnih podataka na licu mjesta, po potrebi i uz krevet pacijenta,

- kvalitetnija i preglednija medicinska dokumentacija te dostupnija članovima tima,

- provođenje veće količine vremena u interakciji s pacijentom,

- veća količina vremena za obitelj,

- bolja informiranost i educiranost pacijenata, obitelji i suradničkih subjekata,

- adekvatna oprema i način vođenja dokumentacije za promptno uključivanje u nacionalnu mrežu i registar palijativnih pacijenata.

Dobivene rezultate evaluirati ćemo na slijedeće načine:

1. opservacija na odjelu

2. uvid u relevantnu odjelnu dokumentaciju

3. evaluacija u obliku fokus grupe na zajedničkim sastancima tima

4. analiza podataka dobivenih već postojećim upitnikom, a u razdoblju od dva mjeseca prije i dva mjeseca nakon uvođenja novog načina rada.

 

Potrebna sredstva

 • Prijenosna računala, 8 kom -18.400,00 kn
 • Pisači, 4 kom - 1.600,00 kn
 • Softver (Microsoft office 2013.) za 7 računala - 15.200,00 kn
 • Sveobuhvatni troškovi educiranja - 10.000,00 kn
 • Financiranje redizajna web stranice - 8.000,00 kn

Ukupno potrebno: 53.200,00 kuna