Udruga
Jak kao Jakov

Kategorija

Edukacija & digitalizacija

Područje djelovanja

Humanitarno djelovanje

Voditelj projekta

Ivančica Rubido

Sažetak

Udruga "Jak kao Jakov" nastala je u spomen na 13.godišnjeg dječaka Jakova Rubido koji se protiv teškog oblika leukemije borio pjesmom,osmijehom i velikom snagom duha.Udruga promiče životne kvalitete i vrednote, pozitivno, kreativno, a prije svega humanitarno djelovanje te time razvija socio-emocionalnu osjetljivost društva.

Slikovnice "Budi jak kao Jakov" nastale su u vrijeme dok je Jakov bio na liječenju, po sjećanjima majke Ivančice Rubido koje je tekstualno uobličila dječija književnica Natali Šarić a ilustrirala studentica na akademiji likovnih umjetnosti Martina Bastalić.Imena slikovnica su zapravo Jakovljeve plišane životinje koje su se u njegovoj mašti pretvarale u junake i putnike približavajući mu mjesta na koja ga je bolest spriječavala da ode.

Slikovnice su vrlo edukativne, lako razumljive i djelom humorne, vrlo poticajne za naše onkološke bolesnike.U drugom pogledu odlične su za zdravu djecu kod koje potiču socio-emocionalni razvoj, empatiju i senzibilizaciju sa oboljelom djecom i humanitarno djelovanje od najranije dobi. Ovim projektom želimo objaviti pet slikovnica te ih prezentirati u vrtićima, školama i gradskim knjižnicama nekoliko hrvatskih gradova: Zagreb, Karlovac, Rijeka, Zadar, Jastrebarsko i Ozalj.Uz prezentaciju zdravoj djeci provodit ćemo čitanja slikovnica na dječijem onkološkom i hematološkom odjelu KBC Rebro i Klaićeve bolnice, te pedijatrijskim odjelima Zadarske i Karlovačke bolnice. Slikovnice će biti uprizorene u obliku dječijih predstava i igara.

Za provedbu projekta potrebno nam je 60 000,00 kuna, a time bi se pokrili troškovi tiska slikovnica, putni troškovi prezentacija te troškovi promo materijala.

Ovaj projekt smatraju korisnim grad Karlovac, pedijatrijski odjel Karlovačke bolnice, Udruga za humanizaciju bolničkog liječenja Sv. Veronika, dječiji psiholog KBC Rebro i OŠ Švarča.

Osnovni ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je realizacija,izrada i prezentacija pet slikovnica: KREČEKEŠ, LIJEŠTER, NJOŠKO, MIJUZA I KOŠTAR, zajedničkog naziva "Budi jak kao Jakov".Slikovnice su edukativnog karaktera, vrlo motivirajuće, vesele i humorne.Šalju poruku nade i vjere u bolje sutra oboljeloj djeci, potiču pozitivno razmišljanje, daju ohrabrenje za borbu sa opakom bolešću.Vedar i pozitivan duh ovih slikovnica, te njihov blagi humor vrlo je poticajan za naše onkološke bolesnike, ali i njihove roditelje, te olakšava komunikaciju sa bolničkim osobljem.Također ovim projektom želi se na zanimljiv i lako razumljiv način senzibilizirati i educirati zdravu djecu i javnost o potrebama i problemima oboljele djece i njihovih roditelja te tako potaknuti empatiju i humanitarno djelovanje od najranije dobi.Osim senzibilizacije sa oboljelim vršnjacima, razvija se i njihova socio-emocionalna osjetljivost i osvještenost o životnim vrijednostima.

Plan aktivnosti

1.Tisak slikovnica

2.Prezentacija slikovnica:

 • predstavljanje i čitanje slikovnica u školama (5 radionica),vrtićima (5 radionica) i gradskim knjižnicama (5 radionica) nekoliko hrvatskih gradova: Karlovac, Zagreb, Rijeka, Zadar, Jastrebarsko, Ozalj
 • Prezentacije vode volonteri udruge "Jak kao Jakov"

3.Čitanje slikovnica djeci na bolničkim odjelima:

 • Odjel dječje hematologije i onkologije KBC Rebro
 • Odjel dječje hematologije i onkologije Klaićeve bolnice
 • Odjel pedijatrije Karlovačke bolnice
 • Odjel pedijatrije Zadarske bolnice
 • Čitanje slikovnica na odjelima dječje onkologije i hematologije i pedijatrije u Zadru čitaju volonteri udruge "Jak kao Jakov", a na pedijatriji Karlovačke bolnice volonteri udruge "Sv.Veronika" iz Karlovca koja djeluje na spomenutom odjelu.

4.Uprizoravanje slikovnica u obliku dječjih predstava, igara i internet stranica.

Očekivani rezultati

U projekt "Budi jak kao Jakov" biti će uključeno oko 70 djece na liječenju, oko 300 djece u vrtićima, školama i knjižnicama, te oko 15 volontera.

Prezentacija će se voditi nakon tiskanja slikovnica tjekom 2015. godine.

Provedbom projekta višestruko su objedinjeni svi ciljevi projekta, a u konkretne rezultate uključena su djeca oboljela od malignih bolesti kojoj će biti pružena psiho-socijalna pomoć u vidu olakšavanja boravka u bolnici. Kroz ovaj projekt međusobno su povezane potrebe oboljele djece i njihovo uključivanje u aktivnosti udruge, te senzibilizacija njihovih vršnjaka o njihovim potrebama i problemima.Sudionici u projektu doživljavaju vlastiti socio-emocionalni razvoj, razvijaju vlastitu kreativnost te doprinose humanijoj slici društva u cjelini.

Očekuje se da će provedbom ovog projekta ime udruge "Jak kao Jakov" postati poznatije u Hrvatskoj što će olakšati mnoge prepreke i probleme sa kojima se udruga susreće.

Potrebna sredstva

Za provedbu projekta " Budi jak kao Jakov" potrebno je 60 000,00 kn a time bi bili pokriveni troškovi tiska slikovnica, putni troškovi i troškovi promo materijala.

TISAK SLIKOVNICA: 51 250,00 (prema ponudi tiskare Pečarić-Radočaj)

 • 5 slikovnica x 2 000 komada po cijeni od 4,10 kn+PDV= 41 000,00+10 250,00= 51 250,00 kn

PUTNI TROŠKOVI: 3 000,00 kn

 • Karlovac - Zagreb 200,00 kn x 7 radionica = 1 400,00 kn
 • Karlovac - Jastrebarsko 100,00 kn x 3 radionice = 300,00 kn
 • Karlovac - Ozalj 50,00 kn x 3 radionice = 150,00 kn
 • Karlovac - Rijeka 300,00 kn x 2 radionice = 600,00 kn
 • Karlovac - Zadar 550,00 kn x 1 radionica = 550,00 kn

PROMO MATERIJALI: 4050,00 KN

 • Majice 30 kom. x 35,00 kn = 1050,00 kn
 • Plakati 60 kom. x 25,00 kn= 1500,00 kn
 • Letci 500 kom. x 1,00 kn = 500,00 kn
 • Web stranica 1000,00 kn

OSTALI TROŠKOVI: 1700,00 kn