Astronomsko društvo Višnjan

Voditelj projekta

Korado Korlević

Sažetak

Između svih znanstvenih disciplina, malo koja sustiže astronomiju kao uvod u znanost i znanstvenu  metodu.  Astrognozija, korištenje instrumenata, opažanje Sunca i planeta, mjerenje intenziteta zračenja,  za najmlađu grupu i astrofizika, astrobiologija, astrofotografija, astrometrija, meteoritika i geologija, robotizacija instrumenata, roboti za planetarna istraživanja, ... za starije grupe učenika, neobičan su i poticajan ulazak su u znanost kroz  interakciju  i multidisciplinarnost.

U izvođenju takvih programa postoji  tradicija  i suradnja s domaćim i stranim organizacijama.

Takav oblik rada je danas nezamisliv bez korištenja najnovijih tehnologija u skupljanju, obradi , arhiviranju i diseminaciji podataka  preko mreže.

Nekoliko je ciljnih skupina tog programa:

1.) mlađi učenici,  9 -14 godina - 60 učenika (7 dana)

2.) stariji učenici, 15-18 godina - 46 učenika (7-9 dana)

3.) Organizirane posjete i manifestacije ~ 5000 učenika (2 - 8 sati)

4.) Mentori i studenti,  - 20 sudionika (5 dana)

5.) Roditelji i zajednica - velik broj, direktni kontakti, IKT komunikacija, mediji

Odabir sudionika će se vršiti prema interesu i motiviranosti iskazanim u motivacijskom pismu i dosadašnjem radu, a omogućiti će im se sudjelovanje u programima kroz serije vježbi (za mlađe) ili direktnim uključivanjem i istraživačke projekte, za starije grupe: Automatizacija teleskopa na Tičanu, Hrvatska meteorska mreža,  BioMars - astrobiologija, planetarni roboti  te ostali istraživački programi koje je nemoguće predvidjeti, "targets of opportunity".

Projekti bi se odrađivali kroz rezidentne programe u Višnjanu, grupni rad uz vođenje mentora i asistenata.

Iako se radi o krajnje multidisciplinarnom projektu, za njegovo je izvođenje ključna oprema u rasponu od informatičke do komunikacijske. Kroz bi se taj projekt poseban naglasak stavilo na projektiranje, izradu i programiranje znanstvene opreme i istraživačkih robota.

Osnovni ciljevi projekta

Opći ciljevi projekta: 

1) Ostvarivanje prava visokomotiviranih učenika na primjerenu podršku u razvoju svojih sposobnosti, s nadom da će pronaći svoj interes i nastaviti karijeru u područjima grozda znanost-tehnologija- cyber kulture i društva.

2) Omogućiti učenicima, studentima i mentorima uključivanje u serije predavanja, manifestacija, projekata naprednog tipa kakvi su mogući samo u vanškolskim programima i to u realnom i virtualnom prostoru.

3) Doprinositi  razvoju znanosti i tehnologije, te percepcije njihovog značaja za razvoj društva

Specifični ciljevi projekta:

1) Korištenjem medija, poticati znanstvenu i digitalnu pismenosti

2) Stvarati preduvjete za permanentno usavršavanje mentora na području rada s visokomotiviranim učenicima

3) Razvijati znanstvenu opremu i metode koja bi nam omogućila nastavak projekata i očuvanje znanstvene izvrsnosti i njeno upravljanje preko mreže

4) Stvoriti preduvijeta da se pokrenu startupovi koji bi nudili znanstvenu opremu i software 

Plan aktivnosti

Aktivnost 0. Planiranje i operacionalizacija poslova (cijelo trajanje projekta)

Aktivnost 1. Jednodnevni programi posjete i predavanja (ožujak - studeni) N ~ 5000

Aktivnost 2. Dolazak grupa i rad na projektima (tijekom godine). Radi se o manjim grupama koje se nalaze s mentorima i rade na projektu/promatranjima.

Aktivnost 3.  Potpora, razrada i korištenje komunikacijskih tehnologija za daljinsko učenje, komunikaciju i upravljanje instrumentima (teleskop, kamere, roboti, ...liste, grupe, video konferencije) (tijekom godine). Ova aktivnost je i dosad postojala, ali bi se dodatno pojačala jer se u ovom pravcu kreće razvoj znanstvenih i edukacijskih istraživanja.

Aktivnost 4. Rezidencijalni Ljetni kampovi i škole za učenike i mentore (svibanj-rujan) N~140.

Aktivnost 5. Medijska prisutnost. Poduzele bi se potrebne radnje da se s informacijom o postojanju naših programa obuhvati 80% učeničko-roditeljske populacije i 100% učenika koji pokazuju interes za znanost i tehnologiju.

Očekivani rezultati

1) Oko 5000 krajnjih korisnika kod kojih se očekuje da prenesu informaciju učenicima koji spadaju u ciljnu skupinu visokomotiviranih učenika iz područja znanost-tehnologija, te da se iz te skupine regrutiraju volonteri koji žele sudjelovati u  projektu.

2) Oko 150 učenika, mentora, asistenata, učitelja imati će priliku sudjelovati u naprednim edukacijskim programima i istraživačkim projektima, što bi trebalo  utjecati na njihovu motivaciju i rezultate školovanja. To bi se trebalo postići kroz: usvajanje temeljnih vještina kritičkog mišljenja i znanstvene metode. Individualnog osjećaja radosti otkrivanja i istraživanja; razvijanje pozitivnog stave prema znanstvenim i tehnološkim dostignućima. Dalo bi se svima osnove pravilnog korištenja IT tehnologije i  dalo osnove programiranja.  Dio učenika će biti motivirano da odabere profesionalnu karijeru u SciTech području.

3) Razviti će se novi  sustavi instrumenata/opažanja i napisati će se  odgovarajući softvere za njih.

Potrebna sredstva

Radi se o velikom i kompleksnom projektu kod kojeg se sredstva po pojedinoj stavci mogu  malo i razlikovati od predviđenog:

  1. Administrativni troškovi koordinacije projekta - 6.000 HRK
  2. Prijevoza i smještaja volontera i voditelja projekta; troškovi potrošnih materijala na radionicama: 3.000 HRK
  3. Projektor za predavanja i izvođenja projekata 3.000 HRK
  4. Troškovi edukacija (smještaj, hrana, prijevoz) 15.000 HRK
  5. Troškovi opreme, materijala, senzora, daljinskog upravljanja, kitova iz robotike 32.000 HRK
  6. H-alpha teleskop za opažanje i snimanje Sunca, s montažom i opremom - 27.000 HRK
  7. monitor za obradu astronomskih slika, veće rezolucije - 4.000 HRK