Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Voditelj projekta

Slavica Jelić, ravnateljica

Sažetak

U Centar „Slava Raškaj“ Zagreb dolaze djeca s raznim teškoćama koje im otežavaju komunikaciju, druženje i pravilan razvoj. Stručnjaci Centra u suradnji s roditeljima čine sve kako bi im pružili podršku i jednaku mogućnost da budu sretna kao i sva druga djeca. Mi danas živimo u vremenu u kojem IT-tehnologije prožimaju sve aspekte naših života i olakšavaju komunikaciju, pristup informacijama i učenje. Ovim projektom žele se iskoristiti prednosti modernih tehnologija kako bi se djeci s poremećajima iz autističnog spektra, govorno-glasovno-jezične komunikacije i višestrukim teškoćama pomoglo prevladati komunikacijske barijere s kojima se svakodnevno suočavaju – da se druže, komuniciraju i uče s osmijehom na licu. U okviru projekta e-OSMIJEH uvest će se korištenje online aplikacije Gabriels Seeds (GS) u rad s djecom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u Centru. GS je besplatan edukativno-rehabilitacijski software koji je razvio roditelj jednog korisnika Centra. GS se praksi već pokazao kao izuzetno učinkovit i zabavan alat koji na način prilagođen potrebama djece s komunikacijskim teškoćama potiče razvoj logičkog mišljenja, komunikacijskih vještina i opseg rječnika. Pozitivna iskustva i primjere dobre prakse djelatnicima Centra prenijet će odgojitelji Dječjeg vrtića Špansko koji imaju već 2 godina iskustva u radu s Gabriels Seeds-om i koji će biti partneri u projektu. Integracija djece s teškoćama i senzibilizacija njihovih vršnjaka u redovitim programima potaknut će se provođenjem zajedničkih GS-igraonica na kojima će djeca iz Centra „Slava Raškaj“ Zagreb i redovitih dječjih vrtića i škola rješavati zadatke i pritom se družiti. Kako bi se ostvarili preduvjeti za provedbu bit će potrebno opremiti kabinete za individualni i grupni rehabilitacijski i obrazovni rad IT-opremom i infrastrukturom te educirati djelatnike Centra za rad s aplikacijom i prijenos znanja... Dajmo djeci Centra „Slava Raškaj“ Zagreb priliku za sretno djetinjstvo u digitalnoj budućnosti!

Osnovni ciljevi projekta

Opći je cilj projekta pružiti djeci s komunikacijskim teškoćama jednake mogućnosti za kvalitetnu komunikaciju, učenje, igru i druženje i puni razvoj njihovih potencijala maksimalnim iskorištavanjem modernih IT-tehnologija i edukacijsko-rehabilitacijskih online platformi. Ovaj opći cilj ostvarit će se kroz 5 podciljeva:

 1. Uvođenje online aplikacije Gabriels Seeds (GS) kao pomoćnog alata u rehabilitacijski i obrazovni rad s djecom s komunikacijskim teškoćama.
 2. Opremanje 8 prostorija za individualni/grupni rehabilitacijski rad kao preduvjet za implementaciju GS-a.
 3. Edukacija djelatnika Centra za GS-mentore i za prijenos znanja na ostale djelatnike.
 4. Poticanje integracije djece s teškoćama kroz zajedničke aktivnosti, igraonice i radionice s djecom iz redovitih odgojno-obrazovnih programa i ustanova s kojima Centar već surađuju u području integracije.
 5. Senzibilizacija opće javnosti za potrebe djece s komunikacijskim teškoćama i za značaj ovakvih projekata kroz prezentacije u medijima.

Plan aktivnosti

 1. U početnoj fazi potrebno je provesti nabavu IT-opreme te radove za uspostavu mrežne infrastrukture u prostoru Centra, što je preduvjet za uspješno uvođenje aplikacije Gabriels Seeds (GS) u rad s djecom.
 2. Edukacijom GS-mentora stvorit će se jezgra stručnih djelatnika u Centru koji će znati raditi s GS-om i diseminirati znanje.
 3. U suradnji s redovitim vrtićima i osnovnim školama provodit će se periodički zajedničke GS-radionice/igraonice s ciljem integracije djece s teškoćama i senzibilizacije njihovih vršnjaka iz redovitih programa.
 4. Za sve će aktivnosti biti osigurana javna vidljivost kroz prezentacije u tiskovinama i na internetskim portalima, televizijske reportaže te na službenoj internetskoj stranici Centra.
 5. Tijekom šk. god. 2015./2016. bit će organizirane dvije „otvorene“ GS-igraonice na kojima će se prezentirati praktičan rad s djecom uz prisutnost medija i zainteresiranih dionika u području integracije djece s komunikacijskim teškoćama.

Očekivani rezultati

 1. Napredak u razvoju komunikacijskih i životnih vještina u korisnika Centra „Slava Raškaj“ Zagreb kroz uvođenje online aplikacije Gabriels Seeds (GS) kao pomoćnog alata u rehabilitacijskom i odgojno-obrazovnom radu.
 2. Stvorena jezgra educiranih stručnih djelatnika u Centru kao GS-mentora za rad s GS-om i diseminaciju znanja u Centru i izvan Centra.
 3. Bolja integracija djece s komunikacijskim teškoćama i senzibilizacija djece i redovitog odgojno-obrazovnog sustava kroz zajedničke GS-radionice s djecom iz redovitih odgojno-obrazovnih ustanova.
 4. Ostvarena vidljivost projekta u medijima i povećana senzibiliziranost javnosti za potrebe djece s komunikacijskim teškoćama i važnost i korisnost ovakvih projekata i stručnih alata.

Potrebna sredstva

 1. 8 stolnih osobnih računala - minimalne specifikacije: CPU 2 jezgre, 64 bitni; VGA integrirana; HDD 500 GB; RAM 4 GB; Win 7 ili više + miš, tipkovnica) - 28.000,00 HRK
 2. 8 LED zaslona (23", osjetljiv na dodir) - 23.6000,00 HRK
 3. 6 tableta - minimalne specifikacije: 10", Android, 16 GB RAM - 11.400,00 HRK
 4. sufinanciranje radova za proširenje mrežne infrastrukture - 12.000,00 HRK
 5. edukacija za GS-mentore - 5.000,00 HRK
 6. nadogradnja aplikacije Gabriels Seeds sadržajima za korisnike predškolskog uzrasta - 10.000,00 HRK

POTREBNA SREDSTVA - UKUPNO: 90.000,00 HRK