Klub podvodnih aktivnosti „Vodomar“ Duga Resa

Voditelj projekta

Denis Polović

Sažetak

Jedna od osnovnih zadaća KPA Vodomar je i promicanje  ljepota rijeke Mrežnice. Ovim projektom željeli bi smo nadograditi postojeću  web stranicu sa odabranim najljepšim lokacijama za ronjenje na rijeci Mrežnici. Na stranici bi bio foto prikaz podvodnih i nadvodnih specifičnosti flore i faune, te mapom ronilačke lokacije i ostalim važnim obavijestima i zanimljivostima vezanim za tu mikro lokaciju. Također na svakoj stranici bi bilo moguće postaviti pitanje vezno za to mjesto. Stranica bi bila dvojezična: hrvatski i engleski jezik.

Osnovni ciljevi projekta

 • Privlačenje novih mladih članova u klub
 • Privlačenje novih posjetitelja na rijeku Mrežnicu
 • Promocija kluba Kpa Vodomar i grada Duga Rese
 • Promocija ljepota rijeke Mrežnice
 • Razvoj ronjenja i lokalnog turizma
 • Specifičnim informacijama povećati sigunost posjetitelja
 • Informiranje posjetitelja o lokalnoj biljnoj i životinjskoj populaciji
 • Jačanje kapaciteta Kpa Vodomar kroz nabavu potrebne opreme (fotoaparat, prijenosno računalo,...)
 • Razvijanje klupske foto sekcije (obučavanje članova za rad s fotoaparatom i programima za rad sa slikama)
 • Omogućavanje klubu da se natječe  na prvenstvu Hrvatske u podvodnoj fotografiji (trenutno nismo u mogućnosti zbog neodgovarajuće i amaterske foto opreme)

Plan aktivnosti

Projekat će se provoditi od ožujka 2016 do rujna 2016,

a sastoji od ovih aktivnosti:

 • kupovine photo aparata, podvodnog kućišta, bliceva i ostale potrebne foto opreme
 • Kupovina prijenosnog računala za obradu snimljenih fotografija i održavanje web stranice.
 • Odabir lokacija
 • Podvodno i nadvodno slikanje istih lokacija
 • Mapiranje podvodnog lokaliteta
 • Izrada web stranice
 • U suradnji s lokalnim medijima i pomoću društvenih mreža prezentacija i popularizacija napravljenih web stranica

Očekivani rezultati

Očekujemo informiranje većeg broja ljudi o ljepotama rijeke Mrežnice. Podignuta razina svijesti lokalnom stanovništvu i posjetiteljim o zaštičenim životinjskim i biljnim vrstama koje obitavaju na tom području. Povećana sigurnost posjetitelja. Privačenje novih gostiju ( kako ronilaca tako i ostalih ). Informiranje posjetitlja o ponašanju u prirodi i zaštiti iste. Promocija kluba i rijeke Mrežnice u Hrvatskoj i izvan zemlje.

Potrebna sredstva

Fotoaparat s podvodim kućištem,blicom i potrebnom opremom:  60 000 kn
Prijenosno računalo: 5 000 kn
Najam i servis ronilačke opreme: 3 000 kn
Punjenje boca: 2 000 kn
Obrada fotografija i izrada web stranice s održavanjem i hostingom: 20 000 kn

Ukupni trošak projekta bi bio 90 000 kuna.