Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek

Voditelj projekta

Zlatko Kraljević, ravnatelj

Sažetak

U Osnovnoj školi Ivana Filipovića, Osijek djeluje nekoliko skupina učenika u okviru dodatnih aktivnosti koji pokazuju iznimno veliki interes za prirodoslovlje. Svi oni na svoj način na redovitoj i dodatnoj nastavi uče i brinu o razvijanju ekološke svijesti u školi, ali i široj zajednici. Do sada su pokretali brojne akcije sa svojim nastavnicima i uspješno sudjelovali na brojnim natjecanjima.

Ovim projektom škola bi objedinila njihova znanja, mogućnosti, interese i aktivnosti, te njihov rad usmjerili na zajedničke aktivnosti i rad na GLOBE programu. Timskim radom svih nastavnika i učenika, edukacijom nastavnika, opremanjem škole, suradnjom sa GLOBE školom u Osijeku, izradom školskog istraživačkog projekta za GLOBE smotru, uključivanje u orijentacijsko natjecanje, prezentacijom rada i motivacijom drugih-cilj nam je postati redoviti i aktivni član GLOBE programa. Određene aktivnosti obuhvaćene ovim programom već se provode u našoj školi što će nam olakšati pristupanje u ovaj veliki projekt.

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment=Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša) znanstveno je obrazovni program namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. U okviru ovog programa učenici u svom neposrednom okolišu obavljaju različita mjerenja u području atmosfere, vode, tla i biljnog pokrova, primjerena svojoj dobi i interesima te mogućnostima i opremljenosti škole. Podaci koji se prikupe unose se putem Interneta u jedinstvenu svjetsku bazu podataka GLOBE programa. Za svaku vrstu mjerenja i opažanja postoji propisani protokol, instrumentarij definiranih karakteristika i odgovarajuća dinamika mjerenja. Škola će odabrana mjerenja provoditi kontinuirano, budući da tek višegodišnji i kontinuirani nizovi podataka imaju stvarnu znanstvenu vrijednost.

U našoj školi bismo, kao i u ostalim hrvatskim školama, GLOBE program ostvarivali kroz dodatnu nastavu više grupa učenika, koje obavljaju redovita mjerenja i računalni unos prikupljenih podataka. 

Osnovni ciljevi projekta

 • širenje svijesti o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša
 • upoznavanje i na neposredan način doživljavanje svojeg okruženja
 • edukacija nastavnika i učenika o GLOBE programu
 • osposobljavanje učenika za mjerenja i opažanja, te usvajanje znanstvenih metoda mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka
 • obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa, te povezivanje znanja s praktičnim i terenskim radom
 • ostvarivanje većih učeničkih postignuća primjenom suvremenih tehnologija
 • poticanje multidisciplinarnog pristupa učenju
 • usavršavanje engleskog jezika radom u svjetskoj GLOBE bazi podataka
 • razvijanje multikulturalnosti kroz međunarodnu suradnju umrežavanja škola
 • razvijanje timskog rada na određenom zadatku
 • poticanje znanstvenog pristupa i istraživanja u izradi projekta
 • pripremanje za javni nastup i prezentaciju svoga rada javnosti
 • razvijanje odgovornosti prema nabavljenoj opremi
 • razvijanje odgovornog ponašanja prema okolišu svakog sudionika projekta za održivi razvoj

Plan aktivnosti

Uspostava GLOBE programa

 1. Edukacija voditelja GLOBE programa
 2. Opremanje školske meteorološke postaje, nabava inteligentne meteorološke stanice
 3. Edukacija učenika, razvijanje timskog rada, unos podataka u svjetsku bazu
 4. Edukacija nastavnika u izbornim i naprednim modulima
 5. Edukacija učenika razredne nastave, uključivanje u mjerenja i usvajanje nastavnih sadržaja kroz rad Globovaca

GLOBE umrežavanje i suradnja

 1. Predstavljanje rada škole i orijentacijsko GLOBE natjecanje
 2. Edukacija o važnosti očuvanja i sprječavanja zagađenja rijeke Drave
 3. Školski istraživački projekt "Rijeka Drava"-suradnja sa OŠ A. Mihanovića i Hrvatskim vodama, te predstavljanje na GLOBE smotri

Promocija projekta i diseminacija projektnih rezultata

 1. Pokretanje GLOBE web stranice škole
 2. Izrada promo materijala-letci, plakati, prezentacija
 3. Prezentacija javnosti na Danima otvorenih vrata i Danu škole
 4. Predstavljanje na Županijskim vijećima nastavnika-motivirati škole za uključivanje u rad
 5. Foto natječaj za GLOBE svjetski kalendar

Očekivani rezultati

1.Uspostavljen GLOBE program

 • Educiran voditelj
 • Nabavljena meteorološka kučica sa instrumentima i zaštitom, automatska meteorološka stanica, te potrebna informatička i računalna oprema
 • Educirano 40 učenika predmetne nastave
 • Educirano 5 nastavnika u izbornim i naprednim modulima
 • Educirano 40 učenika razredne nastave

2.Ostvarena suradnja na lokalnoj razini u svrhu očuvanja okoliša

 • Predstavljen rad škole na smotri i odrađeno orijentacijsko natjecanje-3 učenika i mentor
 • Održana edukacija o važnosti očuvanja i sprječavanja zagađenja rijeke Drave-40 učenika i 4 mentora
 • Izrađen školski istraživački projekt "Rijeka Drava", predstavljen na smotri-6 učenika i 2 mentora

3.Podignuta svijest javnosti o potrebi zaštite okoliša, te promoviran projekt

 • Uspostavljena web stranica
 • Izrađeno 200 letaka, 5 plakata
 • Održane 2 prezentacije projekta i provođenja programa u školi-200 sudionika
 • Predstavljen projekt i program na vijećima nastavnika-2 predavača, 60 sudionika
 • Prijavljene 3 fotografije na natječaj

Potrebna sredstva

Meteorološka kučica sa instrumentima i zaštitom = 3.500,00 kn

Automatska meteorološka stanica koja mjeri temperaturu zraka, vlažnost zraka, tlaka zraka, padaline, smjer i brzinu vjetra, te vrši prijenos svih mjerenja do web sučelja + postavljanje + edukacija i osposobljavanje za njezino korištenje = 15.000,00 kn

Informatička oprema koja će omogućiti nesmetani rad automatske meteorološke stanice, te računalna oprema za rad učenika i nastavnika na unosu, obradi i prikazu podataka u svjetskoj GLOBE bazi podataka = 20.000,00 kn

Edukacija nastavnika (kotizacija, smještaj, putni troškovi, dnevnice) = 17.000,00 kn

Instrumenti i potrošni materijal za mjerenje i praćenje tla, biljnog pokrova i vode = 5.000,00 kn

Fotografska oprema = 4.500,00 kn

Materijali za izradu zajedničkog školskog projekta "Rijeka Drava" = 4.000,00 kn

Prezentacija rada u javnosti i izrada promidžbenih materijala = 1.000,00 kn

Ukupno = 70.000,00 kn