Robotičko informatički klub Popovača

Voditelj projekta

Vlado Lendvaj

Sažetak

Edukacija djece i mladih na području progamiranja, automatike i robotike s konačnim ciljem izrade sustava robotiičkih i senzorskih uređaja povezanih u mrežu i upravljanih mobilnim aplikacijama. Korištenjem modernih tehnologija - Dash and Dot, Lego Mindstorms, Arduino, Raspberry Pi, Android - te programerskih alata - Logo, C++, Python- edukativnim radionicama upoznati djecu s tehnologijom, naučiti ih koristiti tu tehnologiju, te oogućiti im da izrade vlastiti sustav povezanih IoT uređaja.

Osnovni ciljevi projekta

Omogućiti djeci koja nemaju priliku za dobivanje takvih znanja u redovnom školovanju upoznavanje s modernim tehnologijama i edukaciju u njihovom korištenju. Postići nivo znanja konstruiranja i programiranja robota, izradu automatiziranih aeđaja i njihovo međusobno povezivanje, te izradu mobilnih aplikacija za programiranje tih uređaja.

Plan aktivnosti

Nabava opreme i računala.
Održavanje tečajeva i radionica iz konstruiranja i programiranja Lego robota, te upotrebe senzora.
Održavanje tečaja programiranja u Logo programskom jeziku i upravljanje robotima pomoću njega.
Održavanje radionica automatike korištenjem Arduino platforme, izrada robotiziranih uređaja, korištenje senzora.

Održavanje tečajeva izrade mobilnih aplikacija.

Održavanje radionica na kojima će djeca primjeniti naučeno na konkretnim IoT uređajima koje će sami izgraditi i napraviti mobilne aplikacije za upravljanje i nadzor istih.

Očekivani rezultati

Znatno povećan broj djece i mladih osposobljenih za korištenje modernih tehnologija na području programiranja, automatike i robotike u dijelu Hrvatske koji je poprilično zapušten po pitanju modernih tehnologija. Povećan broj djece-sudionika na natjecanjima iz navedenih područja te na smotrama radova i inovacija, i poboljšanje njihovih rezulata u odnosu na prijašnje razdoblje. Uspostavljena obrazovna mreža instruktora i učenika, te baza uradaka IoT u funkciji i kao edukativni modeli.

Potrebna sredstva

Nabava računalne opreme, robotičkih kompleta i senzora, te Arduino, Raspberry Pi i sličnih IoT dijelova 40 000 Kn

Održavanje tečajeva i radionica 40 000 Kn

Odlasci na natjecanja, smotre, sajmove i kampove 10 000 Kn