OŠ Viktor Car Emin Donji Andrijevci

Kategorija

Okoliš i održivi razvoj

Područje djelovanja

Odgoj i obrazovanje

Voditelj projekta

Mirta Degmečić

Sažetak

U našoj školi je, kao i u mnogim drugima, prisutan problem neprihvaćanja nekih učenika. Ta neprihvaćenost se manifestira u različitim oblicima i na nju utječu mnogi faktori.

Oblici neprihvaćenosti: izbjegavanje kontakata, izrugivanje, optuživanje.

Faktori koji utječu na takva ponašanja: nespretnost (osobito u tjelesnim aktivnostima), hiperaktivnost, slabije intelektualne mogućnosti, slabiji socijalni status učenika.

Zbog navedenih problema sam ( učiteljica Mirjana Đurašinović ) sa svojim tadašnjim 5. razredom započela projekt "Nemoj mi se rugati". Na satovima razrednika radili smo niz radionica kojima sam djeci posvješćivala ovaj problem i neprestano ih poticala na zalaganje kako bi se problem umanjio i na kraju nestao.

Na kraju te školske godine, 2013./2014. prezentirali smo svoj projekt u knjižnici pred ravnateljicom, pedagogom, nastavnicima i učenicima.

Za potrebe prezentacije koristili smo sljedeće usluge HT-a: istraživanje podataka o navedenoj temi za potrebe izrade prezentacije, tekst UNICEF-ove pjesme "Ne rugaj se".

Početkom prošle školske godine nastavili smo s projektom na sljedeći način: 

Izabrali smo tri radionice koje su moji učenici volonterski (u svoje slobodno vrijeme) radili s mlađim učenicima , 4. i 5.razreda.

Radionice su sljedeće:

-Rastrgano srce

-Kako bi se osjećala/osjećao kad

-Jezik zmije i žirafe

Radionice su s oduševljenjem primljene i realizirane vrlo uspješno.

Prošle školske godine smo zbog toga dobili nagradu "Otisak srca" koju nam je dodijelila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Naše zalaganje prepoznalo je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kada je našoj učenici Anamarii Grgić kao najaktivnijoj u realizaciji radionica, dodjeljena godišnja nagrada "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i nenasilja.

Sada smo 7. razred i planiramo nastaviti s navedenim aktivnostima sa ostalim razredima. Također planiramo organizirati predavanje i radionice za roditelje na teme: Poremećaji u ponašanju, ADHD i Marte Meo m

Osnovni ciljevi projekta

-Stvaranje brižne, suosjećajne razredne i školske sredine spremne na suradnju.

-Podizanje suradnje s roditeljima na viši nivo.

-Razvijanje informacijsko-komunikacijskih kompetencija učenika i roditelja

-Korištenje ICT tehnologije u nastavi

-Suradnja s drugim školama -Tehnička škola, Slavonski Brod

Plan aktivnosti

- Provesti po 3 radionice u 4 razreda naše škole.

- Organizirati tri radionice za roditelje s temama: Poremećaji u ponašanju, ADHD i Marte Meo metoda. Voditeljica radionica -prof.Nada Galić iz Tehničke škole u Slavonskom Brodu koja je educirana za navedene teme u sklopu projekta "Navigator".

- Pomoći mlađim učenicima u snalaženju u E-dnevniku koji je od ove školske godine prisutan u našoj školi

-Nabaviti potrebna sredstva i pomagala kako bismo u potpunosti mogli koristiti blagodati interneta, te kako bi nam nastava bila zanimljivija uz korištenje novih informacijskih mogućnosti

Očekivani rezultati

- Češće korištenje ICT tehnologije u nastavi

- Veće informacijsko-komunikacijske kompetencije učenika, nastavnika i roditelja

- Veća zainteresiranost učenika

-Zanimljivija nastava

- Bolji mađuljudski odnosi

-Kvalitetnija suradnja u trokutu učenik-roditelj-učitelj

Potrebna sredstva

Edukacija

-Troškovi predavanja i prijevoza za predavača na radionicama za roditelje

- Materijali potrebni za radionice (hamer papir, ljepilo, boje...)

-školski pribor za učenike slabijeg socijalnog statusa(torbe, bilježnice, pribor...)

Digitalizacija

- 4 stolna računala za knjižnicu, za učenike slabijeg imovinskog statusa koji još uvijek nemaju pristup internetu

-3 projektora

-10 prijenosnih računala (laptopa) za potrebe učitelja kako bi sustav e-dnevnika bolje funkcionirao(imamo velike poteškoće jer nemamo dovoljno računala)

-Učionica informatike posjeduje računala još iz 2001. kada je Ministarstvo doniralo računala za potrebe uvođenja izborne nastave, pa bismo jako voljeli kada bismo ih mogli zamijeniti

-Digitalni fotoaparat za potrebe web stranice i novinarske sekcije

Sve ovo navedeno iziskuje izdašna financijska sredstva, a mi bismo voljeli kada bismo barem nešto od navedenog uspjeli realizirati Vašom donacijom.