Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

Voditelj projekta

ravnatelj Đorđe Lukić, prof.

Sažetak

U 2015. godini smo nosioci IPA EU projekta „Zeleni start-up“ koji ima za cilj edukaciju nastavnika i uvođenje novih sadržaja u nastavu iz područja gospodarenja otpadom, alternativnih izvora energije, proizvodnje biodizela i ekološke poljoprivrede. Uz edukaciju nastavnika izrađuju se priručnici i novi elementi školskog kurikuluma čime ćemo oplemeniti već postojeća zanimanja elementima održive zajednice. Opremanjem kabineta alternativnim izvorima energije, koristeći neiscrpne izvore energije Sunca i vjetra, dolazimo do besplatne energije koju dalje planiramo koristiti u projektima održivog razvoja zajednice.

Ideja nastavka na projekt koji provodimo je Zeleni start-up 2, kojim želimo postići više na promociji i edukaciji učenika i zajednice konkretnim djelovanjem i promocijom na polju odvajanja i zbrinjavanja otpada, što trenutno vidimo kao područje nedovoljno razvijene svijesti u našoj zajednici. Ovo bi postigli jednim vidom zbrinjavanja dijela otpada, prerađenog jestivog ulja i njegovo iskorištenje u proizvodnji biodizela. U promociji bi nam od velikog značaja bio LED RGB displej velikih dimenzija koji bi sastavili učenici u svojim redovnim i vannastavnim aktivnostima koji bi svojim karakteristikama i izvedbom sigurno privukao pozornost učenika i zajednice, što je značajno za prezentaciju. U realizaciji ovog složenog projekta primjenjujemo elemente robotike i automatike u okviru kojih imamo potrebu za 3D printerom zbog izrade specifičnih elemenata. U svim dijelovima projekta sudjeluju učenici i nastavnici kemijske, elektrotehničke i strojarske struke, izrađujući i pripremajući uređaje, učila, edukacijski i promotivni materijal.

Osnovni ciljevi projekta

Opći cilj projekta usmjeren je na jačanje stručnih i materijalnih kapaciteta škole za provedbu inovativnog školskog kurikuluma i izvannastavnih aktivnosti na područjima ekologije, programiranja i robotike te potaknuti učenike na rad u ovim područjima.  Projektom će se osigurati uvjeti za nastavak  provedbe  interdisciplinarnog kurikuluma koji će povezati ova područja, podići svijest o održivom razvoj zajednice te omogućiti učenicima rad na specijaliziranoj didaktičkoj opremi i stjecanju važnog iskustva koje bi im moglo pomoći pri zapošljavanju.

Obrazovna ponuda škole osuvremenit će se sadržajima  koji će unaprijediti relevantnost ponude strukovnih sadržaja te kompetencija naših učenika na tržištu rada, a u konačnici utjecati na stvaranje stručnjaka na polju robotskih i srodnih tehnologija. Isti stručnjaci bi mogli Hrvatskoj donijeti gospodarski rast, inozemna ulaganja i napredak u proizvodnji.

Promovirati u lokalnoj zajednici ideju i podizati svijest važnosti održive zajednice.

Plan aktivnosti

Aktivnosti su usmjerene prije svega na izradu uređaja i promotivnih materijala potrebnih za provođenje praktične nastave i promociju održive zajednice:.

1. Nabava i priprema linije za proizvodnju biodizela iz prerađenog (friteznog) ulja kapaciteta 40 litara. Instalirati opremu, izraditi dokumentaciju, materijale za nastavu i laboratorijske vježbe, promotivni materijal. Nositelji aktivnosti prof. Đurđevka Pecikozić i prof. Jelena Danilović. 

2. Nabava i izrada zaslona velikih dimenzija pomoću RGB LED traka. Izrada displeja i prateće opreme, izraditi dokumentaciju, materijale za nastavu i laboratorijske vježbe, promotivni materijal. Nositelji aktivnosti prof. Boris Ivanković i prof. Zoran Konjević. 

3. Izrada 3D printera. Nabava i sastavljanje uređaja, izrada dokumentacije za upravljanje i primjenu, priprema vježbi, primjena izrađenih elemenata u korelaciji s robotikom. Nositelji aktivnosti su prof. Boris Konjević i prof. Dražen Kobašević. 

Trajanje svih aktivnosti: 1 godina.

Očekivani rezultati

Razvojem nastavnog programa, škole su u mogućnosti ponuditi širi spektar obrazovnih profila. Nastavu će osavremeniti rad na izradi tri potpuno funkcionalna uređaja koji će modernizirati praktičnu nastavu i izvannastavne aktivnosti te kurikulume prilagoditi poučavanju novih tehnologija. Projekt će također omogućiti bolju korelaciju područja ekologije,  strojarstva i elektronike. Uređaje će izrađivati učenici zajedno sa nastavnicima: 3D printer, liniju za proizvodnju biodizela, RGB LED zaslon velikih dimenzija. Učenička znanja i vještine bi se približile znanjima učenika istog uzrasta razvijenih zemalja Europske unije. Oprema za proizvodnju biodizela i promotivni LED RGB displej bi se napajali električnom energijom iz alternativnih izvora energije Sunca i vjetra, čime zaokružujemo ciklus održive zajednice proizvodnjom energije iz alternativnih izvora energije i zbrinjavanjem otpada i radimo na njihovoj promociji.

Potrebna sredstva

1. Procesor za biodizel kapaciteta do 50l (kao FuelPod 1):

cijena              23.000,00 kn

PDV                  5.750,00 kn

Ukupno:        28.750,00 kn

 

2. Displej od LED RGB traka:

T-300K LED controller                    1.940,00kn

Napajanje 5V/20A                              432,00kn

LED trake WS2811 5m – 38 kom.  19.114,00kn

Potrošni materijal                                500,00kn

PDV (25%)                                       5.496,50kn

Ukupno:                                         27.482,50 kn

 

3. High Precision Mini Desktop Full Assembled 3D Printer MK8 Extruder Prusa Mendel

cijena:                4.183,00kn

PDV                   1.045,75kn

Ukupno:             5.228,75kn

 

SVEUKUPNO:

1. Biodizel procesor                          28.750,00 kn

2. Displej od LED RGB traka             27.482,50 kn

3. 3-D printer                                       5.228,75kn

SVEUKUPNO:                                    61.461,25kn