HT-Campus

Voditelj projekta

Korado Korlević

Sažetak

Držeći se i dalje Saganove misli kako naša civilizacija u potpunosti ovisi o znanosti i tehnologiji, nastavljamo razvijati metode privlačenja učenika za bavljenje STEM područjem kroz stvaranje uvjeta i osmišljavanje projekata u kojima učenici mogu sudjelovati kao asistenti u pravom znanstvenom istraživanju.
Projekt HT-CAMPUS je sustav rezidencijalnih radionica (škola i kampova) u koje su uključeni učenici sa teritorija Republike Hrvatske. Učenici, koji pokazuju interes za STEM područje, dobit će priliku oprobati se u praktičnim projektima koji uključuju znanosti, tehnologije, inženjerstvo i matematiku.
Postojeća infrastruktura koju koristi Društvo uključuje zgradu za smještaj i rad sudionika (radionice, priručne laboratorijske prostore, te smještajne kapacitete), te prostor laboratorija čije se uređenje očekuje ovim natječajem. Na 3 km udaljenosti od Višnjana, na brdu Tičan, začetak je geofizičke stanice, botaničkog vrta i kompleksa Kampusa, uz dovršeni prostor nove Zvjezdarnice.
Cilj ovogodišnjih investicija u materijalno opremanje projekta je dovršetak interdisciplinarnog Laboratorija za biologiju, kemiju i astrobiologiju (LABOS).
Osim sa učenicima, planiran je rad i sa nastavnicima, mentorima, asistentima i volonterima koji se bave sa mladima u STEM području.

Osnovni ciljevi projekta

Ciljevi projekta HT-CAMPUS su:
1) Povećati medijsku atraktivnost STEM područja među mladima koristeći pozitivne primjere
2) Poticati interes za STEM područja kod učenika kroz video tutorijale
3) Raditi na stručnom osposobljavanju nastavnika i mentora
4) Pružiti podršku roditeljima i zajednici s ciljem obogaćivanja STEM okoliša u RH
5) Postići prostorne i materijalne uvjete da se veći broj učenika može iskušati u STEM područjima kroz rezidentne programe.
6) Osposobljavati mlade da odaberu karijeru budućih znanstvenika, tehnologa i lidera

Plan aktivnosti

RP 1 – Operacionalizacija, kontrola, nadzor i izvješćivanje o provođenju projekta
Donošenje operativnih planova, kontrola projektnog tima i realizacije. Osiguravanje financijske održivosti projekta, administracija i cjelokupna koordinacija aktivnosti.
RP 2 – Pripreme LABOS (Laboratorij za biologiju, kemiju i astrobiologiju)
Osmišljavanje interdisciplinarnog laboratorija za biologiju, kemiju, geologiju i astrobiologiju. Građevinski i zanatski radovi (rušenje, rekonstrukcija poda, elektro i vodene instalacije). Opremanje namještajem i opremom (Faza 1). Testiranje i puštanje u rad.
RP 3 – Pripreme za ljetne i jesenske rezidencijalne programe (HT-CAMPUS)
Revizija interesa za rezidencijalne programe po regijama RH, te shodno rezultatima pojačavanje outreach aktivnosti na područjima niskog učeničkog interesa za programe. Organizacija programa (materijalni i ljudski resursi). Priprema prijavne dokumentacije, otvaranje prijava i selekcijski postupci. Operacionalizacija održavanja ljetnih programa.
RP 4 – Održavanje rezidencijalnih programa HT-CAMPUS
15-ak rezidencijalnih škola/kampova, od programa namijenjenih učenicima nižih razreda osnovne škole, do programa za srednjoškolce. Kompleksnošću, programi variraju od uvoda u znanost, preko projekata iz STEM područja do visoko interdisciplinarnih projekata poput automatizacije teleskopa Dagor, geofizičke stanice, autonomne podmornice ili simulacije Marsovskih uvjeta. HT kao partner bi na ovim aktivnostima osigurao predavače, voditelje vježbi, te stručno-tehnološku ekspertizu u rješavanju projektnih problema.
RP 5 – Komunikacija sa učenicima, roditeljima i javnošću
Otvaranjem novih IKT kanala (forum, SN), te korištenjem postojećih za komunikaciju i podršku roditeljima, učenicima i javnosti povećava se dostupnost i vidljivost programa.
RP 6 – Evaluacije i analize prethodnih programa
Analizom izvršenih evaluacija (pismenih, usmenih), te usporedbom sa rezultatima dosadašnjih programa izradit ćemo smjernice za poboljšavanje i modifikaciju predstojećih programa. Analizama internih komunikacija dobiti će se uvid u uspješnosti diseminacijskih aktivnosti.
RP 7 – Priprema i diseminacija video tutorijala
Najatraktivniji i najpoučniji projekti prikazali bi se širokoj javnosti putem video snimaka izrade, postavljanja i mjerenja nekog fenomena na zanimljiv i dinamičan način.
RP 8 – Stručna usavršavanja nastavnika, volontera i zaposlenika
Osposobljavanja (treninzi) zainteresiranih volontera za mentore i asistente. Stručna osposobljavanja nastavnika za rad sa visokomotiviranom i darovitom djecom i mladima. Stručna usavršavanja zaposlenika na konferencijama, stručnim skupovima i posjetima centrima izvrsnosti u svijetu.
RP 9 – Kontinuirane outreach aktivnosti
Programi poput edukacije na otvorenom, posjeta Zvjezdarnici Tičan, Dana otvorenih Vrata, predavanja za široku publiku te radio emisija Explora, Andromeda, Nebo nad nama.
PRESS – Potencijalne Press konferencije po dogovoru sa HT (nakon potpisa ugovora – “HT je sponzor Višnjanskih edukacijskih programa”; nakon uređenja LABOSa “Otvaranje Laboratorija za biologiju, kemiju i astrobiologiju”; nakon provedenih ljetnih i jesenskih programa “Projekt HT-CAMPUS omogućio je oprobavanje znanosti za 300-tinjak najzainteresiranijih učenika”; pred kraj projekta “HT-CAMPUS ide dalje”).

Očekivani rezultati

U prvoj godini provođenja projekta očekuje se prisutnost informacije o postojanju programa za visokomotivirane učenike koja dolazi do roditelja, nastavnika i same djece; dok se u drugoj godini očekuje povećana motivacija učenika i nastavnika za prijavu na programe HT-CAMPUSA kroz ojačavanje samopouzdanja djece.
Putem rezidencijalnih programa bit će obuhvaćeno oko 300 osnovaca i srednjoškolaca. Sudionicima koji su prvi put uključeni u HT-CAMPUS bit će omogućeno spoznavanje zanima li ih STEM područje, dok se višegodišnjim sudionicima omogućava napredni razvoj vještina kritičkog mišljenja, znanstvene metodologije i same struke.
Uz javno dostupne video tutorijale iz STEM-a, očekuje se obuhvat 30-ak nastavnika koji će proći edukaciju rada sa visokomotiviranim učenicima.

Potrebna sredstva

350.000,00 HRK
Dodatna sredstva za opremane laboratorija osigurat će se u suradnji sa partnerima.

 

Stavka

Opis

Iznos, HRK

Ljudski resursi

50.000,00

Udio u plaći za voditelja projekta (7 mjeseca)

20.000,00

Udio u plaći za izvoditelja projekta (7 mjeseca)

20.000,00

Udio u plaći za administrativne poslove (7 mjeseca)

10.000,00

Troškovi rezidencijalnih programa

20.000,00

Održavanje prostora (čišćenje i popravci)

5.000,00

Potrošni materijal za radionice i vježbe

10.000,00

Uredski materijal i oprema

5.000,00

Opremanje LABOSA

200.000,00

Građevinski radovi (demontaža starih sanitarija, rušenje pregradnih zidova, zidanje starih vrata, probijanje novih, priprema za digestor i ventilaciju, zbrinjavanje građevinskog otpada, žbukanje, gletanje i maljanje zidova postavljanje betonske podloge i kemijsko otpornog epoksidnog poda)

 

40.420,00

Elektroinstalacijski radovi (dva neovisna strujna kruga za akcidentne situacije, priprema za klimatizaciju, ventilaciju i digestor, rasvjeta i rasvjetna tijela, spajanje, montaža, testiranje i puštanje u pogon sa spajanjem i provjerom centralnog lab stola)

 

20.000,00

Vodoinstalaterski radovi (postavljanje odvoda i dovoda na centralni stol, sudoper i priprema za digestor, spajanje i montaža svih elemenata sa uključenim špinama i sifonima)

5.300,00

Vetilacija LABOSa (priprema i postavljanje ventilacije i rekuperacijskog uređaja)

8.500,00

Namještaj (restauracija doniranih lab stolova, kupovina radnih stolova, stola za analitičku vagu, ormara za pohranu robe i opreme, laboratorijske stolice)

25.000,00

Autoklav za sterilizaciju hranjivih podloga (Sterilisation material - mostly liquid media and buffers; plastic (tips and similar); glass. Benchtop, top loading; at least 30 L inner chamber volume; vacuum pump; manually controllable with information on cycle pressure, temp and duration; user defined cycles; opening blockade @ high pressure; water tank; 220V, 50 Hz, European plugin. With: accompanying basket, draining hoses. To be informed on conditions, duration and prices of service, preventive maintaince, guarantee and possible “user-hotline”. Delivery FCO Višnjan, setup and first cycle running and short education included, if needed.)

 

40.100,00

Analitička vaga (digital, resolution: 0,1 mg; max ccapacity 180 - 220 g, auto-calibration, with dust cover)

6.950,00

Servis automatskih pipeta Gilson (12) + kupovina 3 nove (P5000, 2x P1000) sa pripadajućim D5000 a 500x.

6.375,00

Potrošna roba (opće laboratorijske kemikalije i voda; rukavice, zaštitne naočale, jednokratna plastika, stakleni pribor, gumeni i metalni pribor)

26.000,00

Centrifuga (benchtop, for up to 12x15 mL Falcons, with fix angle rotor with lid for up to 2800 G)

6.355,00

Aparatura za vakuumsku filtraciju uzoraka (kolektorska flaša a 1L, min 2 ljevka, 500 membrana, potpuno autoklavabilna)

6.000,00

Inkubator (general microbiology incubator, gravity circulation, ambiental +5 70*C, chamber volume min 60 L, double door (inner glass/plastic viewing door), SS inner layer, multiple stores included)

9.000,00

Teleskop Dagor

80.000,00

Nabava kamera za teleskop

30.000,00

Elektronička i računaraska oprema

45.000,00

Trošak volontera (hrana, smještaj, put)

5.000,00

 

UKUPNO:

350.000,00